Solicit prezentarea acestui răspuns în plenul Parlamentului de la tribuna
centrală.
Vă mulțumesc.
Domnul Oleg Bodrug:
Microfonul nr.3.
Întrebare?
Doamna Inna Șupac:
Da.
Eu mă alătur la întrebările colegilor mei, puse anterior, și întrebarea mea se
se adresează domnului Valeriu Lazăr și se referă la faptul care vor fi consecințele
reale pentru producătorii autohtoni în urma semnării și implementării Acordului de
liber schimb cu Uniunea Europeană.
Și rog ca răspunsul la această întrebare să fie dat la următoarea ședință
plenară a Parlamentului, de la tribuna centrală.
Mulțumesc.
Domnul Oleg Bodrug:
Microfonul nr.3.
Domnul Grigore Petrenco:
Mulțumesc.
Am două întrebări…
Solicităm… solicit prezența domnului Eugen Carpov, viceprim-ministrul
Republicii Moldova, cu o informație referitor la executarea prevederilor
Declarației Parlamentului Republicii Moldova din 21 iunie curent, precum și cu
informațiile privitor la acțiunile reprezentanților Republicii Moldova în Comisia
Unificată de Control, care, pe parcursul ultimelor săptămîni, de 5 ori deja au blocat
activitatea Comisiei Unificate de Control.
Care sînt cauzele și cine a luat asemenea decizii din partea delegației
moldovenești?
A doua solicitare. Solicit prezența domnului ministru de externe Iurie
Leancă cu explicația referitoare la conținutul interviului acordat de către noul
viceministru de externe domnul Iulian Groza unui portal, unei agenții de știri din
Țările Baltice „Delfi”, în care dumnealui a declarat că partea moldovenească nu
este cointeresată de proiectele eurasiatice și că, chipurile, oficialitățile din
Republica Moldova au transmis părții ruse răspunsul lor precum că Republica
Moldova nu este cointeresată în Uniunea Eurasiatică și în Uniunea Vamală.
Întrebarea este foarte simplă: cine a luat această hotărîre, această decizie?
Cine a transmis și prin ce document s-au transmis partenerilor noștri din spațiul
estic asemenea decizii?
Mulțumesc.