8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.398 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr.73 din 12 aprilie 2015.
9. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.333 din
24 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului
15 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
Proiectul nr.333 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La
ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.380 din 13 octombrie 2015 privind
completarea articolului 1 din Legea nr.26 din 4 martie 2010
privind Zona Economică Liberă „Bălți”.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.178 din 5 mai 2015 privind
modificarea articolului 4 din Legea nr.123-XVIII din
23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.253 din 17 iunie 2015 pentru modificarea și completarea
Codului muncii al Republicii Moldova (art. 18, 33, 38, 40, 49, 53,
54 ș.a.).
13. Dezbaterea în lectura a doua și respingerea proiectului de Lege
nr.399 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 nr.74 din
12 aprilie 2015.
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.248 din
15 iunie 2015 privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea,
în cadrul normelor constituționale, a funcționalității autonomiei
Găgăuziei și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în
raport cu statutul special al UTA Găgăuzia.
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.280 din 15 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Legii
nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (art.
30, 31, 41, 42 ș.a.).
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.341 din
29 septembrie 2015 privind constituirea Comisiei parlamentare
speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al
Poporului pentru protecția drepturilor copilului.