Domnul Veaceslav Untila:
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Aici s-a încheiat examinarea și dezbaterea subiectului în lectura a doua.
Vă mulțumesc foarte mult.
În continuare, se propune pentru examinare și dezbatere proiectul de Lege
pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Nr.470. La fel, în lectura a
doua.
Și-l rog pe domnul Untila, președintele Comisiei securitate națională,
apărare și ordine publică, să ne prezinte raportul.
Domnul Veaceslav Untila:
Stimați colegi,
Este un proiect de lege care a fost înaintat acum doi ani de zile. Din păcate,
nici un autor astăzi nu este în Parlament ca să poată să ne ajute, de aceea o să mă
strădui eu singurel să ne descurcăm. Este vorba că pe parcursul reformei
Ministerului Afacerilor Interne a fost modificată legea și în acel moment cînd legea
a fost modificată s-au început acele reforme, nu s-a ținut cont de așa noțiune de
„detectiv și pază”.
Deci scopul proiectului de lege, potrivit notei informative, reprezintă
modificarea și completarea Legii nr.283 din anul 2003 privind activitatea
particulară de detectiv și de pază, în vederea definirii clare a competențelor,
drepturilor și sarcinilor persoanelor indicate în activitatea de pază, axîndu-se
totodată pe o nouă abordare în ceea ce privește licențierea acestora.
Pe marginea proiectului s-au expus comisiile parlamentare, Direcția generală
juridică, la fel și Guvernul Republicii Moldova. Propunerile de modificare și
completare au fost examinate și sînt incluse în sinteză, parte componentă a
prezentului raport. Proiectul, de asemenea, a fost redactat, inclusiv anexat la
prezentul raport.
În contextul celor relatate, Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică înaintează proiectul pentru modificarea și completarea unor acte legislative
spre adoptare în a doua lectură ca lectură finală. El s-a întins doi ani de zile din
motiv că Ministerul Afacerilor Interne nu era de acord cu foarte multe prevederi
din acest proiect.
Am avut mai multe ședințe, mai multe discuții, mese rotunde și în linii mari
Ministerul Afacerilor Interne și-a scos toate pretențiile care le-a avut, sinteza o
aveți și eu cred că în linii mari a ieșit un proiect bun, un proiect pe care noi cu
dumneavoastră astăzi am putea să-l votăm în lectură finală.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim.
Se pare că nu sînt întrebări la acest capitol.