DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2016
Ședința din ziua de 25 februarie 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Deschiderea sesiunii de primăvară a Parlamentului. (Intonarea
Imnului de Stat al Republicii Moldova. Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
3. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.60 din
25 februarie 2016 pentru aprobarea Declarației Parlamentului
Republicii Moldova cu privire la stabilitatea și modernizarea
Republicii Moldova.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.202 din 18 mai 2015 cu privire la Procuratură.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.14 din 3 februarie 2016 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei
– art. 5, 6, 11, 35, 71; Legea privind Comisia Națională a Pieței
Financiare – art. 4, 22, 28; Legea privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice – art.1; ș.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.280 din 15 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Legii
nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (art.
30, 31, 41, 42 ș.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.33 din 16 februarie 2016 privind moratoriul asupra controlului
de stat.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.482 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii privind
aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din
25 iulie 2014.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.46 din 18 februarie 2016 cu privire la Centrul Național de
Integritate.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.47 din 18 februarie 2016 privind declararea averii și intereselor
personale.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.45 din 18 februarie 2016 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în
Parlament – art. 2, 5, 7; Legea cu privire la Curtea
Constituțională – art. 17, 19; Legea cu privire la statutul
judecătorului – art. 89, 15, 22, 25; Legea cu privire la Banca
Națională a Moldovei – art. 23, 25 ș.a.).
13. Interpelări.
Ședința începe la ora 10.05
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Bună dimineața.
Vă rog frumos să vă luați locul, ca să începem ședința.
Rog Secretariatul Parlamentului,
Să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Panciuc Vasilii –
concediu medical; Dolință Alla, Leancă Iurie, Mihalache Corneliu – cerere;
Botnari Constantin.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc foarte mult.
95 de deputați sînt în sală. Prezența este asigurată, cvorumul, la fel. Sîntem
la început de ședință și la început de ședințe plenare în această sesiune. Iată de ce,