Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Doamna Liliana Palihovici:
… în sală, pentru a continua ședința.
Secretariatul,
Anunțați, vă rog, prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 91 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Bolboceanu Iurie – în delegație; Mocan Mihail, Șupac Inna –
la cerere; Bondari Veaceslav, Brega Gheorghe, Cojocaru Vadim, Fusu Corina,
Ghimpu Mihai, Vieru Boris.
Doamna Liliana Palihovici:
Vă mulțumesc.
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Doamnă Președinte al ședinței …
Comisia economie, buget și finanțe.
Chiar dacă e continuare a ședinței de ieri, dar avem o rugăminte, după ce am
discutat cu doamna președinte a Comisiei ecologie, Legea nr.1894, ținînd cont că
este raport și coraport și există o divergență între raport și coraport, și ar fi bine, ca
să nu fie discuțiile în plen, dar Comisia economie, buget și finanțe împreună cu
Comisia ecologie să ajungem la un numitor comun privind această lege, propunem
ca să fie retrasă. Noi vom avea o ședință comună, vom avea un raport comun în
baza coraportului lor și după aceasta vom veni în plen. Căci există divergențe și
atunci în plenul Parlamentului va fi foarte greu să luăm, astăzi, o decizie.
Propunem să fie retrasă și plenul sper că va susține. Este doamna președinte,
poate confirma lucrul acesta.
Doamna Liliana Palihovici:
Alte comentarii la acest subiect nu sînt? Comisia ecologie acceptă? Da.
Bine.
Atunci, dacă alte obiecții nu sînt, acest proiect nr.1894 este transferat pentru
o altă perioadă, pentru ordinea de zi a următoarei perioade a ședințelor
Parlamentului.
De procedură doar, nu la ordinea de zi.
Microfonul nr.5.