DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2013
Ședința din ziua de 21 februarie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Audieri parlamentare privind situația din sistemul financiar-bancar al
Republicii Moldova și în special starea de lucruri la S.A.”Banca de Economii”, cît
și asigurarea securității și stabilității financiare a Republicii Moldova. (Raportor –
Dorin Drăguțanu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.)
4. Audieri parlamentare privind situația din sistemul financiar-bancar al
Republicii Moldova și în special starea de lucruri la S.A.”Banca de Economii”, cît
și asigurarea securității și stabilității financiare a Republicii Moldova. (Raportor –
Artur Gherman, vicepreședinte al Consiliului de administraţie al Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare.)
5. Audieri parlamentare privind situația din sistemul financiar-bancar al
Republicii Moldova și în special starea de lucruri la S.A.”Banca de Economii”, cît
și asigurarea securității și stabilității financiare a Republicii Moldova. (Raportor –
Veaceslav Negruța, ministrul finanțelor.)
6. Audieri parlamentare privind situația din sistemul financiar-bancar al
Republicii Moldova și în special starea de lucruri la S.A.”Banca de Economii”, cît
și asigurarea securității și stabilității financiare a Republicii Moldova. (Raportor –
Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova.)
7. Audieri parlamentare privind situația din sistemul financiar-bancar al
Republicii Moldova și în special starea de lucruri la S.A.”Banca de Economii”, cît
și asigurarea securității și stabilității financiare a Republicii Moldova. (Raportor –
Vladimir Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova.)
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.46 din 7 februarie
2013 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de
administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” –
S.A. referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor.