DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 6 decembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.874
din 27 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din 5 aprilie
2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (art.3, 4, 9 ș.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2669
din 12 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.489-XIV din
8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (art.1, 5).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2060
din 20 septembrie 2012 cu privire la modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.93,
405, 4161).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1246
din 8 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal nr.985-XV din
18 aprilie 2002. Pentru lectura a doua, proiectul de Lege nr.1246, ca alternativă, se
va comasa cu proiectul de Lege nr.2671, ca bază.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2671
din 12 noiembrie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Codul penal –
art.2421, 2422, 333, 334; Codul de procedură penală – art.1328). Pentru lectura a
doua, proiectul de Lege nr.2671, ca bază, se va comasa cu proiectul de Lege
nr.1246, ca alternativă.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1147
din 29 mai 2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi
– art.14, 16; Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național
pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită și a
modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal).
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2615 din 7 noiembrie
2012 cu privire la declararea anului 2013 Anul Spiridon Vangheli.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2002
din 13 septembrie 2012 pentru completarea articolului 53 din Legea învățămîntului
nr.547-XIII din 21 iulie 1995.