Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IULIE 2012
Ședința din ziua de 12 iulie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1158 din 30 mai 2012
pentru aprobarea Planului de acțiuni privind onorarea angajamentelor Republicii
Moldova față de Consiliul Europei.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1613 din 10 iulie 2012
privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din
Republica Moldova.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1614 din 10 iulie 2012 pentru completarea articolului 4 din
Legea nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 1225 din 6 iunie 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business”
– art.1; Legea privind Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1634 din 6 iunie 2012
cu privire la încheierea primei sesiuni parlamentare a anului 2012.
8. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1499 din 29 iunie
2012 privind situația referitor la independența mass-media și libertatea de
exprimare în Republica Moldova.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1609 din 9 iulie 2012
privind independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica
Moldova.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1083 din 22 mai 2012 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea și ajutorul
reciproc în cazul producerii dezastrelor.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1446 din 26 iunie 2012 privind importul unor autovehicule.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.716
din 10 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.115, 400).
2
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1511 din 2 iulie 2012
privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului.
14. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1512 din 2 iulie
2012 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din
12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
15. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1513 din 2 iulie
2012 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din
12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
16. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1514 din 2 iulie
2012 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din
12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
17. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1515 din 2 iulie
2012 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din
12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2291
din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135-XVI din
14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (art. 3, 11, 12 ş.a.).
19. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.190 din 30 ianuarie
2012 pentru completarea Hotărîrii pentru punerea în aplicare a Legii privind
...