Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2016
Ședința din ziua de 17 martie 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1.Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2.Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege a poștei nr.387 din 15 octombrie 2015.
4.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.486 din 1 decembrie 2015 privind modificarea articolului 28 din Legea Curții de Conturi.
5.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.487 din 1 decembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.146 din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat.
6.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.61 din 25 februarie 2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 2001-2006; Codul contravențional – art. 74, 4238, 385).
7.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.437 din 4 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (art. 1, 2, 3, 5 ș.a.).
8.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.29 din 11 februarie 2016 privind scutirea Poliției de Frontieră de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri.
9.Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.95 din 11 martie 2016 privind grupurile parlamentare de prietenie.
10.Prezentarea, de către domnul viceministru al justiției Nicolae Eșanu, a informației cu privire la executarea conformă a Legii nr.217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
11.Întrebări.
12.Declarația doamnei deputat Maria Ciobanu – Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Bună dimineața, dragi colegi.
Bună dimineața.
Rog să vă luați locul. Vă rog foarte mult să vă luați locul, ca să începem ședința plenului.
Secretariatul Parlamentului,
Să anunțați prezența.
Vă rugăm frumos.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 88 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Bacalu Elena, Bodnarenco Elena, Casian Ion, Domenti Oxana, Lucinschi Chiril, Țurcan Vladimir – deplasare; Golovin Boris, Zagorodnîi Anatolie – cerere; Panciuc Vasilii – concediu medical; Pistrinciuc Vadim – motivat; Andronachi Vladimir.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Sînt 89 de deputați în sală. Avem cvorumul, putem începe ședința. Nu înainte de toate de a onorat Drapelul de Stat.
Vă rog frumos. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Onorat Plen,
Înainte de a trece la ședința plenară nemijlocită și discuții pe marginea ordinii de zi, dați-mi voie, în mod tradițional, să fac cîteva anunțuri.
Țin să vă aduc la cunoștință că Curtea Constituțională, prin Hotărîrea sa nr.8 din 16 martie 2016, a validat mandatele de deputați în Parlament ale următorilor candidați supleanți din partea Fracțiunii Partidului Democrat, și anume doamna Valentina Rotaru (aplauze) și domnul Serghei Chiseliov (aplauze), cărora le urăm un bun venit în Parlament și le dorim succese și realizări în activitate.
3
În perioada premergătoare ședinței de astăzi și-au sărbătorit zilele de naștere următorii colegi, și anume Alexandru Bannicov și Nicolai Dudoglo. Le dorim, la fel, mult succes și realizări. (Aplauze.) Și astăzi avem și un sărbătorit, este Igor Vremea. La mulți ani, multă sănătate, fericire și num
...

Citate Video