Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Bună ziua. În primul rînd vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. O să încercăm să nu deranjăm foarte mult acest spațiu public. Intenționat am ales să facem această conferință de presă aici, pe care am intitulat-o „Orașul care are grijă de oameni”.
De ce aici? Pentru că, inclusiv acest concept de la început și pînă la capăt este ideea mea proprie, de reabilitare a acestui spațiu. Cu regret, nu a fost dusă pînă la bun sfîrșit, pentru că mai există spații sus, mai există spații jos, mai există spații în spate, care astăzi, cu regret, nu se utilizează conform destinației inițial planificate.
Eu vreau să menționez că, aici urma să fie un Centru de excelență, dacă am avea foarte mult timp, aș povesti foarte mult despre acest lucru. Urma să fie al 3-lea Centru European și chiar putea să fie al 3-lea Centru European pentru copii și tineri, după Strasbourg și Budapesta. Astăzi este Centrul Republican pentru Copii și Tineret și avem doar acest bloc dat în exploatare. Avem foarte mulți copii aici și nu cred că grija față de oameni, grija față de locuitorii municipiului Chișinău trebuie să consiste în ceea ce noi înțelegem prin a construi. Nu a închide școli, nu a distruge grădinițe, nu a distruge centre, dar a construi. Și eu cred că anume acest deziderat stă în ceea ce vrem să facem și ce să propunem în platforma electorală.
Atunci cînd (indescifrabil) a 82 de Centre Pentru Copii și Tineret au fost construite pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau deschise, puține din ele funcționează, spre mare regret, pînă la momentul de față.
Deci, voi trece la subiect, dar ca să fie semnificația de ce am ales anume această locație?
Stimați jurnaliști, dragi locuitori ai municipiului Chișinău, vă mulțumesc pentru că ați onorat invitația la această nouă conferință de presă tematică, în cadrul căreia voi prezenta viziunea mea și a echipei din care fac parte, privind transformarea Chișinăului într-un oraș care are grijă de oameni. Din start aș vrea să menționez că în cadrul acestui concept, un loc aparte îi revine compartimentului pe care noi l-am numit convențional " Copilărie Fericită", pentru că investiția în copii este o prioritate pentru noi. Acest compartiment presupune construcția de terenuri pentru copii și de complexe sportive. La concret, urmează să fie date în exploatare cel puțin 150 de terenuri de joacă și 150 de complexe sportive în curți, pînă la finalizarea acestui mandat de 1 an.
De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată protecției copiilor rămași fără îngrijirea părinților. Cu regret, astăzi avem un număr foarte mare de copii, inclusiv în Chișinău, pe care societatea îi numește orfani social, părinții cărora sunt în viață, dar care sunt plecați de foarte mult timp peste hotare și ei stau cu bunicii sau cu rudele apropiate.
Aici trebuie să avem o grijă deosebită, pentru că fiind impuși în educația formală, adică mergînd la școală, oportunitățile după școală sunt foarte limitate pe de o parte, pe de altă parte, tutela este practic imposibilă, ținînd cont de faptul că și rudele lucrează, iar deseori bătrînii, părinții părinților nu au această capacitate să facă față tuturor lucrurilor și tuturor provocărilor.
Presupune în primul rînd un suport complet pentru copiii plasați în centre de cazare socială. Poziția noastră principială este ca nici un copil nu trebuie să vagabondeze pe străzile capitalei și nici un copil nu va rămîne fără sprijinul autorităților orașului. Un scop al nostru este și asigurarea frecevntării gratuite a grădinițelor de copii, din familiile cu 2 sau mai mulți copii de vîrstă preșcolară, însă pentru ca toți copiii să beneficieze de condiții cît mai bune, grădinițe, acestea trebuiesc reparate și amenajate. Experții noștri au făcut calculele de rigoare și în baza lor, noi am introdus în oferta electorală reparația parțială sau totală, a aproximativ 80 de grădinițe. La acest capitol, țin să vă comunic că înregistrarea la grădinițe va fi realizată online, dar corect, nu așa cum se face în prezent. Cu posibilitatea ca fiecare părinte să poată vedea locul, rîndul și data cînd va primi îndreptarea. Sarcina noastră este să impunem un control strict asupra înscrierii în grădinițe și o vom face imediat, din prima zi de mandat, ținînd cont de faptul că la 1 septembrie deja trebuie să avem aceste lucruri bine puse la punct, pentru toate nivelele sistemului de învățămînt, care este prezent în capitală.
Sarcina noastră este să impunem, cum am zis, un control strict asupra înscrierii în grădinițe, iar fiecare copil din raza grădiniței, trebuie să aibă uin loc în instituția preșcolară.

În paralel cu grija față de copii, ne propunem și îmbunătățirea condițiilor pentru lucrătorii din grădinițe, astfel, inițiativa Partidului Socialiștilor privind alocațiile de 50% pentru personalul grădinițelor, bucătari, educatori, personal medical etc, va fi păstrată cel puțin pînă în momentul în care Parlamentul și Guvernul vor schimba în mod substanțial legislația privind aceste categorii de angajați ai statului.
Îin să vă comunic și faptul că în urma analizei detaliate a situației am introdus, în viziunea noastră, asupra acestui domeniu și crearea orășelelor pentru copii în fiecare sector al municipiului. Este o necesitate stringentă și noi ne propunem să realizăm acest obiectiv în cel mai scurt timp posibil.
Stimați jurnaliști, dragi concetățeni! Grija față de generația de mîine presupune o abordare amplă și complexă, de aceea, de rînd cu acțiunile expuse mai sus și care vizează amplasarea copiilor în grădinițe, vom veni și cu un amplu program ce va viza școlile din municipiu. Astfel, ne propunem reparația curentă și capitală a aproximativ 90 de școli. De asemenea, vom acționa pentru a asigura un nou nivel de interacțiune dintre părinți, elevi și profesori. Va fi elaborat programul municipal "Cartela la electronică a elevului", care va fi implementat experimental în mai multe școli din oraș, cel puțin cîte una, pe durata acestui mandat, în fiecare sector din municipiu. Fiecare părinte va putea urmări frecventarea, intrarea și ieșirea din școală, performanța academică, notele, temele, comentariile profesorilor, comunicarea profesorilor cu părinții, dar și va putea comunica cu profesorii direct, pe orice subiect.
În altă ordine de idei, aș vrea să menționez că în Chișinău sunt o mulțime de copii talentați, dar care nu beneficiază de un suport adecvat din partea municipalității. Potrivit viziunii cu care venim noi, copiii talentați vor primi asistență municipală specială, premii pentru elevi și burse pentru studenți, în cadrul programului "Tineretul este viitorul nostru".
De asemenea, prin intermediul acordurilor cu partenerii locali și străini, școlilor le vor fi livrate laboratoare moderne și echipamente sportive.
O atenție sporită vom acorda educației extrașcolare. Urmează să fie creat un singur registru online al cercurilor și secțiilor sportive, centrelor de dezvoltare. Orășenii vor putea căuta online după tematică tipul de sport, locația geografică, sector, vărstă și alți parametri.
Pe lîngă căutare, părinții își vor putea înscrie copiii imediat, în secțiile date de la cerc.
Vorbim despre un oraș concret, care are grijă de oameni, evident că un loc important în conceptul nostru, revine susținerii familiilor tinere. În prezent, la inițiativa Partidului Socialiștilor, la nașterea celui de al 3-lea copil, se alocă 2000 de lei. În 2018, începutul anului 2019, vom implementa un program pentru alocarea a cîte 2000 de lei pentru nașterea copilului, fiecărui copil în familiile social-vulnerabile. De asemenea, vom veni cu un ajutor concret în primul an de naștere. Spre exemplu, în primul an de la nașterea copilului vor fi produsele lactate și produsele de primă necesitate oferite gratuit.
Stimați jurnaliști, onorată asistență, după cum bine știți, una din cele mai mari probleme cu care se confruntă tinerele familii, ține de lipsa propriilor locuințe. Pentru soluționarea acesteiprobleme, noi vom veni concomitent cu 2 programe: „Locuințe Accesibile” și „Casa Mea”. Programul „Locuințe Accesibile” pentru tinerele familii se definitivează de către Partidul Socialiștilor. Noi discutăm acest subiect de peste 1 an de zile. Au loc dezbateri, se fac calcule, se studiază experiența internațională. În variantă finală, proiectul va fi prezentat pînă la sfîrșitul anului 2018, astfel că dacă vor fi necesități de intervenție bugetară pentru anul 2019 să reușim să le acoperim. Pentru familiile tinere, va fi elaborat programul municipal "Casa Mea", care prevede alocarea în condiții preferențiale a terenurilor pentru construcții, a locuințelor, în special în suburbiile capitalei.
De asemenea, nu putem vorbi despre un oraș care are grijă de oameni fără a lua în calcul susținerea persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor cu dizabilități. De aceea, ne propunem să oferim sprijin persoanelor cu nevoi speciale prin instalarea de ascensoare speciale în clădiri adiminstrative, policlinici municipale și spitale. Vor fi instalate 20 de ascensoare inclusiv în clădirea Primăriei, precum și aproximativ 50 de rampe. Noi știm că este prea puțin la această etapă, dar este și va fi un început.

O altă măsură pe care o avem în vizor, ține de instalarea a 20 de semafoare sonorizate pe principalele artere ale orașului. În context, țin să comunic și faptul că în prezent experții noștri lucrează la elaborarea unui program pe termen mediu pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în municipiul Chișinău, care va fi făcut public pînă în noiembrie 2018.
Stimați jurnaliști! Nu este un secret că în Moldova cea mai mare parte a populației trăiește în sărăcie, iar Chișinăul, spre mare regret, la fel, nu este o excepție în acest sens. De aceea, Protecția socială a persoanelor sărace a fost, este și va rămîne o altă preocupare importantă a noastră. Ne propunem majorarea cu 20% a numărului persoanelor care beneficiază de compensații la căldură pentru perioada rece a anului, de compensații pentru achitarea diferenței la tariful pentru evacuarea gunoiului, de compensații pentru achitarea diferenței dintre datele contoarelor de apă. În total, ne propunem ca aproximativ 50.000 de oameni să primească acest sprijin și ajutor din partea municipalității.
Am identificat sursele necesare pentru acest lucru și cu certitudine îl vom realiza.
Un alt obiectiv pe care l-am stabilit, este majorarea de 3 ori a numărului de persoane din familiile social-vulnerabile, care vor beneficia de serviciile cantinelor sociale.
De asemenea, ne propunem să introducem noi servicii sociale.
Aici aș menționa:
1. Extinderea substanțială a serviciilor sociale la domiciliu, în primul rînd prin intermediul grupurilor mobile și asistenților personali, tot o inițiativă care a fost anterior lansată de Partidul Socialiștilor și imlementată astăzi în Chișinău. Această inițiativă urmează să fie extinsă.
2. Extinderea rețelei de centre de servicii sociale pentru categoriile cele mai vulnerabile ale populației capitalei. În primul rînd, pentru pesionari și persoanele cu nevoi speciale. O parte din ajutorul social cu care vom veni, va fi acordat în ajunul sărbătorilor oficiale și el va fi predestinat pentru populația social-vulnerabilă: pensionari, familii cu mulți copii, persoane cu nevoi speciale, mame singuratice. Aproximativ 100.000 de oameni vor primi ajutor material unic.
Vreau să menționez că noi am făcut, chiar și în pofida faptului închiderii de către Guvern a fondului de susținere a populției municipale, acest lucru, posibil inclusiv în acest an, datorită și grație acelor decizii pe care le-am adoptat împreună la Consiliul Municipal.
De asemenea, anual vom oferi sprijin pentru aproximativ 30.000 de persoane aflate în situație financiară precară, lipsă de venit, boală gravă etc. , toate, cu regret, se întîmplă și acest lucru trebuie susținut în cazuri foarte complicate pentru cei care nu pot să asigure minimul necesar în această privință, din rezerva Bugetului municipal.
Un proiect important pe care avem de gînd să-l implementăm, este ”Cartela Socială a Orășeanului”. La concret, este vorba de elaborarea și implementarea programului municipal de reduceri și acțiuni în parteneriat cu agenții economici, în cadrul cooperării municipal private, începînd cu produsele farmaceutice, piețe, transport și alte sfere.
Stimați jurnaliști, dragi locuitori ai municipiului Chișinău! Un oraș care are grijă de oameni, numaidecît trebuie să fie un oraș sănătos. De aceea, viziunea noastră include un compartiment separat, ce prevede reparația curentă și capitală a instituțiilor medicale din municipiul Chișinău. Iarăși, reieșind din interesele reale ale instituțiilor medicale municipale, vom interzice înstrăinarea teritoriilor care aparțin acestora. Am făcut front comun împreună cu societatea civilă, cu mediul de jurnaliști. Ne-a reușit să apărăm multe terenuri din municipiul Chuișinău, acele terenuri care au vrut să fie acaparate în mod ilegal de către administrație și cei rău intenționați.
Eu vreau să vă spun acum că din informațiile pe care le primesc din mai multe surse: spitalul №1, alte instituții medicale, oamenii sunt impuși astăzi să semneze pentru acel candidat care și-a expus corturile pe teritoriul municipiului Chișinău. Eu cred că este un lucru absolut nefiresc, un lucru condamnabil.
Lasați medicii să lucreze! Nu mai săriți la (indescifrabil), pentru că și ei au salarii foarte mici.
Și ei, spre mare regret, duc lipsa de atenție din partea autorităților.
Și ei, cu regret, încearcă să facă maximum posibil. Și marea majoritate din ei, lucrează și fac tot ce le stă în puteri, onest. De asta, lăsați-i vă rog și pe medici și pe pedagogi și pe toți ceilalți care vin să susțină politicile sociale, vin în condiții foarte grele să lucreze în municipiul Chișinău, dar și pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în pace. Lasați-i în pace, lăsați-i să lucreze și creațile condiții, dar nu-i mai atacați și nu-i mai impuneți să semneze tot felul de hîrtiuțe, dacă nu sunteți capabili singuri să le strîngeți în acest sens.
Fiind cu gîndul la oameni, la necesitățile lor reale și la comoditatea lor, vom iniția în policlinici și spitalele municipale, tablouri electronice cu rîndul la medic de serviciu. Astfel, va fi redistribuit fluxul de pacienți către medici, încît să nu să se creeze cozi și oamenii să nu trebuiască să aștepte mult în rînd. Deja în 2018, acest program va fi implementat în cîteva instituții medicale.
În acelaș context, țin să vă informez că ne-am propus elaborarea pînă în aprilie 2019 a unei liste cu proiecte pasibile de parteneriat public privat și municipal pentru reabilitarea structurii de sănătate educațională și multe alte subiecte importante pentru oraș.
Stimați jurnaliști, dragi locuitori ai municipiului Chișinău!
În cadrul aceste conferințe de presă, m-am referit la prevederile de bază ale viziunii noastre, „Orașul care are grijă de oameni”. Din cîte ați văzut, este o viziune realistă, care poate fi implementată rapid și eficient, în beneficiul locuitorilor municipiului Chișinău și eu sunt sigur, că nu peste mult timp, din momentul în care voi prelua funcția de Primar General al municipiului Chișinău, vom putea vorbi deja despre rezultate concrete, înregistrate ca urmare a implementării viziunii respective.
Eu vă mulțumesc mult și sunt gata să vă răspund la orice întrebare pe care o aveți dumneavoastră.
Separat?
Și mulțumesc mult echipei. Astea ar fi lucrurile pe care noi ni le-am dori să le facem în municipiul Chișinău și suntem siguri că putem realiza împreună, cu toată lumea, mediul academic, experții, funcționarii publici, cetățenii, locuitorii municipiului Chișinău, toate aceste subiecte.

Vă mulțumesc mult încă o dată pentru atenție și, cum am zis, vă răspund la întrebările pe care le aveți!