Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2012
Ședința din ziua de 17 februarie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.13 din 3 ianuarie 2012
pentru aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2012–2013 de implementare a
Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011 – 2015.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2404 din 1 noiembrie 2011 pentru aderarea Republicii
Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor
judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială.
4. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2764
din 14 decembrie 2011 pentru modificarea Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu
privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (art.7, 33).
5. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 99 din
16 ianuarie 2012 cu privire la modul de acțiune împotriva aeronavelor care
utilizează neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2187 din 7 ianuarie 2011 pentru aderarea Republicii
Moldova la Acordul parţial privind Cardul de Tineret în scopul promovării şi
facilitării mobilităţii tinerilor în Europa.
7. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 302
din 14 februarie 2012 pentru modificarea și completarea Codului de procedură
civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (art.29, 33, 35 ș.a.).
8. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.317 din
15 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind organizarea judecătorească – art.15, 41, 42 ș.a.; Legea cu privire la
statutul judecătorului – art.6, 20, 28 ș.a.).
9. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2387 din
31 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravenţional – art.791, 400).
Amînarea, pentru o şedinţa ulterioară, din lipsă de cvorum, a votării proiectului de
Lege nr. 2387.
2
Şedința începe la ora 10.09.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 58 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Butmalai Ion, Hadârcă Ion – din motive de sănătate; Candu Andrian. De
asemenea, nu şi-au înregistrat prezența deputații din Fracțiunea parlamentară a
Partidului Comuniștilor.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Începem examinarea subiectelor incluse pe ordinea de zi a ședinței de astăzi
a plenului Parlamentului. Proiectul de Hotărîre nr. 13 pentru aprobarea Planului de
acțiuni pentru anii 2012 – 2013 de implementare a Strategiei naționale anticorupție
pentru perioada 2011 – 2015. Guvernul.
Domnul Viorel Chetraru – Director al Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice și Corupției:
Onorat Parlament,
Doamnelor și domnilor deputați,
Propun atenției dumneavoastră proiectul de Hotărîre a Parlamentului cu
privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2012–2013 privind
implementarea Strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2011–2015.
Conform prevederilor Strategiei, Planul de acțiuni reprezintă instrumentul de
bază privind implementarea acesteia, Strategia fiin
...