Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
Ședința specială din ziua de 16 martie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Domnul deputat Tudor Deliu dă citire raportului Comisiei speciale de
desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova.
3. Propunerea modalității de desfășurare a procedurii votării. Votat. (Pro –
majoritatea.)
4. Alocuțiunea domnului Nicolae Timofti, candidat pentru funcția de
Președinte al Republicii Moldova.
5. Discursul domnului deputat Ion Hadârcă, Fracțiunea Partidului Liberal.
6. Discursul domnului deputat Artur Reșetnicov, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
7. Discursul domnului deputat Igor Dodon.
8. Discursul domnului deputat Dumitru Diacov, Fracțiunea Partidului
Democrat din Moldova.
9. Discursul domnului deputat Mihai Godea.
10. Discursul domnului deputat Valeriu Streleț, Fracțiunea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
11. Discursul domnului Prim-ministru al Republicii Moldova Vladimir
FILAT.
12. Discursul domnului Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Marian LUPU, Președinte interimar al Republicii Moldova.
13. Domnul deputat Tudor Deliu aduce la cunoștință procedura votării
secrete din cadrul ședinței speciale a Parlamentului privind alegerea Președintelui
Republicii Moldova.
14. Domnul deputat Tudor Deliu aduce la cunoștință procesul-verbal nr.6
din 16 martie 2012. (Candidatura domnului Nicolae Timofti pentru funcția de
Președinte al Republicii Moldova a întrunit 62 de voturi.)
15. Proiectul de Hotărîre cu privire la confirmarea alegerii Președintelui
Republicii Moldova. Votat. (Pro – 62, unanim.)
2
Ședința începe la ora 08.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința specială a
plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 65 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, în afară de
domnul Reșetnicov, domnul Sîrbu și doamna Șupac.
Domnul Marian Lupu:
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Astăzi, potrivit prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr.39 din 7 martie
curent, Parlamentul s-a întrunit în ședință specială dedicată alegerii Șefului
Statului. În acest context, invit la tribuna centrală președintele Comisiei speciale de
desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
domnul Tudor Deliu, pentru a prezenta informația privind activitatea Comisiei în
vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru funcția de Președinte al
Republicii Moldova.
Domnule Deliu,
Vă rog.
Domnul Tudor Deliu – președintele Comisiei speciale de desfășurare a
alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldov:
Stimate domnule Președinte,
Stimați deputați,
Excelențele dumneavoastră reprezentanți ai misiunilor diplomatice,
3
Onorată asistență,
Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.39 din 7 martie 2012, a
fost aprobată componența Comisiei în număr de 11 membri. Țin să menționez că
Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova nu a
delegat nici un membru, motiv din care comisia a activat în componență de
7 membri, reprezentanți ai fracțiunilor Partidului Liberal Democrat din Moldova,
Partidului Democrat și Partidului Liberal.
Cu toate acestea, întru 
...