Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 10 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2810
din 19 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la comerţul interior – art.2, 3, 5 ş.a.; Codul contravenţional –
art.273). Prioritate legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.243 din
3 februarie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.134-XVI din 13 iunie
2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (art.6, 8, 18 ș.a.).
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.382 din
22 februarie 2012 cu privire la stabilirea principiilor și cerințelor generale ale
legislației privind siguranța alimentelor. În urma discuțiilor purtate, proiectul
nr.382 din 22 februarie 2012 se transferă pentru ședința de joia viitoare.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.891 din 2 mai 2012 cu
privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al
Republicii Moldova pentru anul 2011.
7. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr.321 din 9 februarie 2011 privind numirea în funcţiile de
vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie și de preşedinte al Colegiului penal al
Curţii Supreme de Justiţie (Constantin Gurschi). Adoptarea proiectului de Hotărîre
nr.321 din 9 februarie 2011.
8. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr.2571 din 23 noiembrie 2011 privind numirea în funcţia de
vicepreşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme
de Justiţie (Iulia Sîrcu). Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2571 din
23 noiembrie 2011.
9. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr. 944 din 10 mai 2012 privind eliberarea din funcție a unui judecător
al Curții Supreme de Justiție.
10. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr. 1069 din 15 septembrie 2009 cu privire la aprobarea Declaraţiei
privind principiile politice de restabilire a unităţii civice şi soluţionarea paşnică.
Respingerea proiectului de Hotărîre nr. 1069 din 15 septembrie 2009.
2
11. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.422 din 18 februarie 2011 pentru completarea Legii cu privire la
procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (art. 2). Respingerea
proiectului de Hotărîre nr.422 din 18 februarie 2011.
12. Ora întrebărilor.
13. Răspunsul domnului Sergiu Sainciuc, viceministru al muncii, protecției
sociale și familiei, la întrebarea domnului deputat Igor Dodon.
14. Răspuns domnului Igor Bodorin, directorul Serviciului de Protecție și
Pază de Stat, la întrebarea domnului deputat Igor Dodon.
15. Întrebări.
16. Declarația domnului deputat Ion Butmalai.
Ședința începe la ora 10.09.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
O să rog să anunțați prezența în sală.
Stimați colegi,
O să cer scuzele de rigoare în fața dumneavoastră pentru o scurtă reținere a
începutului ședinței plenului Parlamentului. Adineauri am încheiat o ședință a
Biroului permanent, unde au fost discutate mai multe subiecte, care vizează
Programul de activitate al Parlamentului.
Domnule Ganaciuc,
Vă rog.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlam
...