Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 17 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.404
din 27 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la secretul comercial – art.2; Legea cu privire la biblioteci –
art.20; ș.a.).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.908 din 4 mai 2012 privind importul unui autovehicul.
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2865 din
27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la asistenţa juridică garantată de stat – art.11, 12, 131 ş.a.; Codul
contravenţional – art.378, 384, 392). Respingerea proiectului de Lege nr.2865 din
27 decembrie 2011.
6. Prezentarea raportului comisiei permanente de profil asupra proiectului
de Lege nr.610 din 21 februarie 2008 pentru completarea Legii asigurării cu
pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne (art.22, 23). Respingerea proiectului de Lege nr.610 din
21 februarie 2008.
7. Prezentarea raportului comisiei permanente de profil asupra proiectului
de Lege nr.3122 din 6 noiembrie 2008 pentru completarea Legii nr.156-XIV din
14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.441, 451).
Respingerea proiectului de Lege nr.3122 din 6 noiembrie 2008.
8. Prezentarea raportului comisiei permanente de profil asupra proiectului
de Lege nr.1579 din 24 mai 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.12, 13; Legea
salarizării – art.12). Respingerea proiectului de Lege nr.1579 din 24 mai 2010.
9. Prezentarea raportului comisiei permanente de profil asupra proiectului
de Lege nr.2057 din 7 iulie 2010 cu privire la modificarea Legii nr.499-XIV din
14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
(art.8, 10). Respingerea proiectului de Lege nr.2057 din 7 iulie 2010.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.613 din
28 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul cu
privire la locuințe – art.105, 110; Legea privatizării fondului de locuințe – art.5,
17).
2
11. Prezentarea raportului asupra proiectului de Lege nr.100 din 20 ianuarie
2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral –
art.16, 19; Legea Curţii de Conturi – art.161, 17, 18; ş.a.). Respingerea proiectului
de Lege nr.100 din 20 ianuarie 2011.
12. Răspunsul domnului Gheorghe Șalaru, ministrul mediului, la întrebarea
domnului deputat Simion Grișciuc.
13. Răspunsul domnului Gheorghe Șalaru, ministrul mediului, la întrebarea
domnului deputat Nae-Simion Pleșca.
14. Întrebările adresate de către deputați.
15. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 55 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor. De asemenea, nu s-au
înregistrat deputații: Candu Andrian, Frumosu Elena, Ivanov Violeta, Jantuan
Stella, Lucinschi Chiril, Palihovici Liliana, Zaporojan Lilian – în delegație; Godea
Mihai – la ședința 
...