Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 25 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1104 din 23 mai 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi – art.10 ș.a).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1103 din 23 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității.
5. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil și adoptarea în
lectura a doua a proiectului de Lege nr.243 din 3 februarie 2012 pentru
modificarea și completarea Legii nr.134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la
Serviciul de Protecție și Pază de Stat (art.6, 8, 18 ș.a.).
6. Aprobarea proiectului ordinilor de zi ale şedinţelor în plen ale
Parlamentului pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
Ședința începe la ora 10.13.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Vă rog să vă ocupați locurile în Sala plenului
Parlamentului, pentru a începe ședința.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 58 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor, cu excepția domnului
2
Serghei Sîrbu. De asemenea, nu s-au înregistrat deputații: Dodon Igor, Focșa
Gheorghe – în delegație; Brașovschi Gheorghe, Plahotniuc Vladimir – la cerere.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să onorăm Drapelul
Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Microfonul nr.3.
Domnul Serghei Sîrbu – Fracțiunea PCRM:
Domnule Președinte,
Din numele Fracțiunii Partidului Comuniștilor, eu solicit să-mi permiteți să
dau citire unei moțiuni simple de la tribuna centrală a Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Dați să ne uităm. O clipă, stimați colegi. Moțiune simplă. (Rumoare în sală.)
Vorbiți de moțiune simplă?
Domnul Serghei Sîrbu:
Da, exact.
Domnul Marian Lupu:
O clipă.
Domnul Serghei Sîrbu:
Regulamentul nu prevede o procedură cum să fie dată citirii. De aceea, vă
rog frumos, să ne permiteți acest drept.
Domnul Marian Lupu:
Bine. Stimați colegi,
Modalitatea cea mai democratică este să vedem ce spune plenul
Parlamentului. Că-i diferența doar una tehnică: or de la microfonul din sală, or că
de la tribună. Ce spune plenul? (Rumoare în sală.) Stați, stați, stați. Regulamentul
spune că moțiunile sînt prezentate în plen și prezentate Președintelui
Parlamentului. Și asta este procedura obligatorie pentru ca să intre în circuit
această moțiune. Asta spune Regulamentul. Nu specifică … Nu se specifică
începutul, sfîrșitul. Păi, da … (Rumoare în sală.) Ian puțină liniște. Da eu ce vă
spun? Voi pe mine mă ascultați sau nu? Eu tocmai și zic: să decidă plenul. Pe
motivul acesta și vreau să consult plenul.
Microfonul nr.5.
Domnul Ion Hadârcă – Fracțiunea PL:
Vă mulțumesc.
3
Oricare ar fi decizia plenului, noi considerăm că este o sfidare și un tupeu
personal al domnului deputat Sîrbu ca să pretindă să prezinte o moțiune din numele
unei opoziții care este lipsă, pur și simplu inexistentă în Sala…, în ședința plenului.
Domnul Marian Lupu:
A, stați puțin, stimați colegi.
Domnul Ion Hadârcă:
În cazul acesta, noi putem să inversăm lucrurile.
Domnul Marian Lupu:
O clipă.
Domnul Ion Hadârcă:
Să vină ei în plen și noi să …
Domnul Marian Lupu:
O 
...