Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IUNIE 2012
Ședința din ziua de 29 iunie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii insolvabilităţii. Proiectul
nr.2576 din 23 noiembrie 2011. Prioritate legislativă a Guvernului. Dezbaterea
proiectului nr.2576 a avut loc în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din
28 iunie 2012.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1256 din 8 iunie
2012 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de
reabilitare și extindere a unor drumuri naționale. Dezbaterea proiectului de Lege
nr.1256 a avut loc în cadrul ședinței Parlamentului din 28 iunie 2012.
5. Audierea autorităților publice din domeniu cu privire la problema
independenței presei și asigurării libertății de exprimare în Republica Moldova.
(Raportor – Marian Pocaznoi, președintele Consiliului Coordonator al
Audiovizualului.)
6. Informație privind tendințele în domeniul libertății presei în Republica
Moldova. (Raportor – Corina Cepoi, director al Școlii de Studii Avansate în
Jurnalism, Centrul pentru Jurnalism Independent.)
7. Informație privind tendințele în domeniul libertății presei în Republica
Moldova. (Raportor – Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei
Independente.)
8. Runda dezbateri, întrebări – răspunsuri.
9. Derularea materialelor video.
10. Comentarii asupra materialelor video derulate. (Raportor – Mariana
Onceanu-Hadîrcă, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.)
11. Luare de cuvînt a domnului președinte al Comisiei cultură, educație,
cercetare, tineret, sport și mass-media Chiril Lucinschi.
12. Luare de cuvînt a domnului deputat Vladimir Saharneanu, Fracțiunea
Partidului Liberal.
13. Luare de cuvînt a domnului deputat Dumitru Diacov, Fracțiunea
Partidului Democrat din Moldova.
14. Luare de cuvînt a domnului deputat Valeriu Streleț, Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
2
Ședința începe la ora 10.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 88 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Palihovici Liliana, Bolboceanu Iurie, Fusu Corina, Ghilețchi
Valeriu, Jantuan Stella, Petrenco Grigore, Țulea Oleg – în delegație; Bondari
Veaceslav, Ceban Ion, Vitiuc Vladimir – la cerere; Abramciuc Veronica, Bannicov
Alexandr, Vlah Petru.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința de astăzi, precum a fost decis anterior la Biroul permanent, decizie
confirmată ulterior prin votul plenului Parlamentului, este dedicată audierilor la
genericul „Independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica
Moldova.” Avem două subiecte tehnice: după dezbaterile din ziua de ieri, urmează
să supun votului aprobarea în a doua lectură a două proiecte de lege, doar
procedura propriu-zisă de vot. Aici este mai simplu.
Acum, înainte de a începe ședința propriu-zisă și examinarea subiectelor,
trebuie să convenim asupra normelor de procedură, deci a procedurii, scenariul
propriu-zis pentru aceste audieri. Aceste subiecte au fost discutate la ultima ședință
a Biroului permanent, consensual s-a decis că raportul de bază va fi prezentat de
către Președin
...