Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2012
Ședința din ziua de 25 octombrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2423 din 24 octombrie
2012 privind numirea în funcția de director al Serviciului de Informații și
Securitate al Republicii Moldova (domnul Mihai Balan).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2427 din 24 octombrie
2012 privind încetarea mandatului de membru al Comisiei Naționale de Integritate
(domnul Ion Casian) și numirea în această funcție (domnul Anatolie Donciu).
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2450 din 25 octombrie
2012 privind numirea în funcția de președinte al Comisiei Naționale de Integritate
(domnul Anatolie Donciu).
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2413 din 23 octombrie
2012 privind numirea în funcție de director al Centrului Național Anticorupție
(domnul Viorel Chetraru).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2355 din 17 octombrie
2012 privind numirea în funcție a vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție
(doamna Svetlana Filincova).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1238
din 7 iunie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la migrația de muncă – art.1, 3, 4 ș.a.; Legea privind regimul străinilor în
Republica Moldova – 28, 30, 31 ș.a.).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1257
din 8 iunie 2012 pentru completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la
Guvern.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1794 din 27 iulie 2012 privind modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.1, 541, 542
ș.a.; Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova –
art.4).
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1753
din 24 iulie 2012 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Legea
nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de
2
formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de
învățămînt superior, ciclul I.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2449 din 25 octombrie
2012 privind aprobarea structurii și efectivului-limită al Centrului Național
Anticorupție.
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1845 din 10 august
2012 privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației
arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM.
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1908 din 30 august
2012 privind aprobarea Strategiei de consolidare instituţională a Centrului
Naţional Anticorupţie.
15. Interpelări.
Ședința începe la ora 14.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră în sală, pentru a începe ședința
plenului Parlamentului.
Voi ruga Secretariatul să …
Bine. Mai așteptăm puțin.
Stimați colegi,
Un cinci minute pînă la începerea ședinței, fiindcă avem în sală lipsă o
fracțiune, care se regăsește încă într-o ședință a sa.
Da, stimați colegi,
Văd că au început să apară și colegii noștri din ședința fracțiunii sale.
Rog Secretariatul să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Gagauz Miron, Vlah Irina – la cerere; Corman Igor, Guma
...