Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 1 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1833
din 6 august 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
de procedură civilă al Republicii Moldova – art.286, 287, 288 ș.a.; Legea privind
regimul juridic al adopției – art.2, 5, 61 ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2434 din 24 octombrie
2012 pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal pe anul 2013.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1548
din 4 iulie 2012 privind modificarea și completarea Legii nr.182 din 15 iulie 2010
cu privire la parcurile industriale (art.5, 8, 17 ș.a.).
6. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1351 din 18 iunie
2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind sistemul bugetar și procesul
bugetar – art.55 ș.a.). Procedura de votare a proiectului de Lege nr.1351 va avea
loc într-o ședință ulterioară.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2172 din 2 octombrie
2012 privind modificarea componenței numerice și nominale a Biroului permanent
al Parlamentului (art.1, 3).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2329
din 16 octombrie 2012 privind importul a trei autospeciale cu destinație specială,
de către primăria orașului Șoldănești, primite cu titlu gratuit (donație).
9. Răspunsul domnului viceministru al sănătății Gheorghe Țurcanu la
interpelarea domnului deputat Grigore Petrenco referitor la desfășurarea studiilor
clinice în Spitalul Clinic de Psihiatrie al Ministerului Sănătății.
10. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
2
Domnul Marian Lupu:
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Stoianoglo Alexandru – în delegație; Mocanu Gheorghe – la
cerere; Frumosu Elena, Nasu Maria, Țap Iurie, Vieru Boris, Vlah Petru.
Domnul Marian Lupu:
Au mai venit între timp. Rog să faceți precizările necesare pentru pregătirea
stenogramei.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
La ordinea de zi avem un șir de subiecte aprobate anterior, săpătmîna
trecută, le aveți. Între timp, comisiile parlamentare au venit cu propuneri adiționale
pentru perioada 1 – 2 noiembrie, le aveți, la fel, distribuite. Dacă mai sînt și alte
propuneri, ținînd cont de faptul că sîntem ziua de joi. Bine. S-o începem în ordinea
stabilită.
Microfonul nr.5.
Domnul Gheorghe Brega – Fracțiunea PL:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Eu n-am nimic la ordinea de zi. Dar vă reamintesc că, pe data de
25 octombrie, de la acest microfon am invitat oficial în ședința de plen ministrul
sănătății, directorul Agenției Medicamentului, reprezentanții Vamei, Ministerul
Finanțelor, pentru marțea trecută, la ora 9.00, la ședința comisiei. Cu părere de rău,
nu s-a prezentat nimeni.
Deci noi am crezut că avem de furcă cu oameni serioși, cu oameni de stat,
dar, ieri, ministrul sănătății mi-a invocat faptul că el nu urmărește ședințele
plenului. De aceea, rog ca, prin 
...