Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 15 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Anularea rezultatului votului asupra proiectului de Lege nr.1699
dezbătut în cadrul ședinței Parlamentului din 9 noiembrie 2012.
4. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.2643 din 9 noiembrie 2012 cu
privire la revocarea domnului Vladimir Plahotniuc din funcția de
prim-vicepreședinte al Parlamentului. Respingerea proiectului de Hotărîre nr.2643.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2644 din 9 noiembrie
2012 cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al
Audiovizualului. (Colesnic Iurie, Barbălată Olga, Mîțu Cristina.)
6. Răspunsul domnului șef al Direcției generale analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne Vladimir Țurcan
la întrebarea domnului deputat Anatolie Zagorodnîi privind prezentarea unei
informații referitoare la numărul dosarelor penale intentate în baza actelor de
control efectuate de către Curtea de Conturi în perioada 2009 – 2012.
7. Întrebări.
8. Declarația domnului deputat Ion Butmalai – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
9. Declarația domnului deputat Grigore Petrenco – Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
10. Declarația doamnei deputat Maria Ciobanu – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 10.09.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
2
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Tradițional, rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Grișciuc Simion, Stratan Valentina – în delegație; Botnariuc
Tatiana, Deliu Tudor, Vieru Boris, Vlah Petru – din motive de sănătate; Ioniță
Veaceslav, Tkaciuk Mark.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să onorăm Drapelul
Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Înainte de a începe discuțiile pe marginea proiectului ordinii de zi, pe care
trebuie să-l aprobăm aici, în ședința plenului Parlamentului, vreau să vă aduc
cunoștinței dumneavoastră, stimați colegi, că, în perioada premergătoare ședinței
de astăzi a plenului, și-au sărbătorit ziua de naștere colegii noștri: domnul deputat
Gheorghe Brașovschi, domnul deputat Artur Reșetnicov și domnul deputat Chiril
Lucinshci. Să-i felicităm, stimați colegi, dorindu-le multă sănătate. (Aplauze.)
Acum la ordinea de zi. Biroul permanent a înaintat propunerile care sînt în
fața dumneavoastră. Dincolo de aceste propuneri, am consultat și stenograma
ultimei ședințe a plenului Parlamentului și pun în evidență aici propunerea
înaintată de către domnul deputat Valeriu Munteanu, da, de la microfonul nr.5,
privind revenirea la subiectul proiectului nr.1699. S-a produs o mică neînțelegere.
Propunerea a fost … (Rumoare în sală.) Stați puțin. Propunerea a fost și eu mi-am
rezervat-o aici, mi-am notat-o, o vom supune votului, privind revenirea la nr.1699
pe calea anulării votului înregistrat anterior.
Înainte de a auzi propunerile colegilor din sală, vreau, la fel, stimați colegi,
să vă anunț că, în ziua de mîine, 16 noiembrie, ziua de mîine este Ziua
Internațională pentru Toleranță, iar ziua de 17 noiembrie este Ziua Internațională a
Studentului. Și, cu acest prilej, v-aș propun
...