Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 26 decembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1238
din 7 iunie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la migrația de muncă – art.1, 3, 4 ș.a.; Legea privind regimul străinilor în
Republica Moldova – 28, 30, 31 ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2894
din 3 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul funciar – art.55; Legea taxei de stat – art.3, 4; ș.a.).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1902
din 24 august 2012 cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2988
din 10 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea taxei de stat – art.4; Codul penal – art.173, 176, 346; ș.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2830
din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la zonele economice libere – art.2, 3, 5 ș.a.; Codul vamal –
art.89, 90; ș.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2309
din 25 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea privind statutul alesului local – art.5; Legea privind administraţia publică
locală – art.24; ş.a.).
9. Adoptarea în a doua lectură a proiectului de Lege nr.2974 din
10 decembrie 2012 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2012 nr.270 din 23.12.2012 (art.1, anexele nr.1 și nr.2). Dezbaterea
proiectului de Lege nr.2974 a avut loc într-o ședință anterioară.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3110 din 19 decembrie 2012 pentru aderarea Republicii
Moldova la Memorandumul de înțelegere privind participarea și divizarea
cheltuielilor în cadrul Directoriului Cheilor Publice al Organizației Internaționale a
Aviației Civile pentru documentele de călătorie electronice mecanic lizibile.
2
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3109 din 19 decembrie 2012 pentru formularea Declarației
Republicii Moldova la Convenția internațională privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasială.
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3111 din 19 decembrie 2012 pentru ratificarea celui de-al
doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie
penală.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3164 din 22 decembrie 2012 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative (Legea privind alocațiile sociale de stat – art.1, 2,
3 ș.a.; Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe
urma catastrofei de la Cernobîl – art.3, 6 ș.a.)
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.3035 din
12 decembrie 2012 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții
Supreme de Justiție
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.3135 din
21 decembrie 2012 privind eliberarea din funcție prin transfer a unor judecători ai
Curții Supreme de Justiție.
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.3137 din
21 decembrie 2012 privind modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului
nr.258 din 9 noiembrie 2012 pentru constituirea unei comisii speciale de control a
declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor
Comisiei Naționale de Integritate.
17. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2477
din 26 octombrie 2012 privind Stema de Stat a Republic
...