Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – MARTIE 2013
Ședința din ziua de 5 martie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea și adoptarea proiectului nr.86 din 28 februarie 2013 –
moțiunea de cenzură asupra activității Guvernului.
3. Prezentarea raportului asupra activității Guvernului. (Raportor –
Vladimir Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova.)
4. Runda de dezbateri.
5. Luare de cuvînt a domnului deputat Vladimir Voronin, Fracțiunea
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
6. Luare de cuvînt a doamnei deputat Liliana Palihovici, Fracțiunea
Partidului Liberal Democrat din Moldova.
7. Luare de cuvînt a domnului deputat Igor Dodon.
8. Luare de cuvînt a domnului deputat Mihai Ghimpu, Fracțiunea Partidului
Liberal.
9. Luare de cuvînt a domnului deputat Valeriu Ghilețchi, Fracțiunea
Partidului Liberal Democrat din Moldova.
10. Luare de cuvînt a doamnei deputat Corina Fusu, Fracțiunea Partidului
Liberal.
11. Luare de cuvînt a domnului deputat Mihai Godea.
12. Luare de cuvînt a domnului deputat Tudor Deliu, Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
13. Luare de cuvînt a domnului deputat Valeriu Munteanu, Fracțiunea
Partidului Liberal.
14. Luare de cuvînt a domnului deputat Valeriu Streleț, Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
15. Luare de cuvînt a domnului deputat Andrian Candu, Fracțiunea
Partidului Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
2
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineața.
Este ora 10.00. Trebuie să începem ședința plenului Parlamentului. Rog să
vă ocupați locurile dumneavoastră.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 98 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Abramciuc Veronica, Balan Ion, Vieru Boris.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a începe dezbaterile în cadrul acestei ședințe, tradițional, vreau să
vă aduc la cunoștință că, astăzi, își sărbătorește ziua de naștere colega noastră
doamna Veronica Abramciuc. Să-i urăm multă sănătate și succes, chiar dacă nu
este în sală. (Aplauze.)
Stimați colegi,
Ședința de astăzi a plenului Parlamentului, potrivit Regulamentului, este
dedicată dezbaterii moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului, documentul
sub nr.86. Aici vreau să fac referință la prevederile Regulamentului, în special voi
începe cu articolul 117, alineatul (1), care spune că moțiunea de cenzură asupra
activității Guvernului se supune dezbaterii în prima zi de ședință plenară a
săptămînii următoare datei depunerii.
Respectiv, la una din ședințele plenare din săptămîna trecută moțiunea a fost
depusă, astăzi sîntem prima ședință a săptămînii care urmează.
La fel, articolul 117(2) spune că dezbaterea moțiunii se face în condițiile
articolului 115, alineatele (1) și (2).
Ce spune articolul 115 alineatul (1)? Dezbaterea moțiunii începe cu
prezentarea raportului Guvernului. Alineatul (2). La dezbaterea moțiunilor,
prevederile articolelor 99-109 se aplică în mod corespunzător.
În condițiile acestor prevederi ale Regulamentului, vreau să constat
următoarea procedură de dezbatere: inițial, vom audia raportul Guvernului, după
care urmează runda de întrebări – răspunsuri, după care urmează luările de cuvînt
și, respectiv, votul.
3
O să-l întrebăm pe domnul Prim-ministru de cît timp va avea nevoie pentru
prezentarea raportului. Trebuie să decidem cu dumneavoastră cît timp alocăm
pentru runda de întrebări – răs
...