Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IUNIE 2013
Ședința din ziua de 28 iunie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1608
din 9 iulie 2012 pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.1234-XIV din
22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii
Moldova.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3097
din 19 decembrie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Codul civil –
art.184; Legea învățămîntului – art.49).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.161
din 12 aprilie 2013 pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 7 iulie
2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al
specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior,
ciclul I.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3099
din 19 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului funciar (art.36).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.176
din 22 aprilie 2013 pentru modificarea articolului 64 din Codul de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1824
din 3 august 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1485
din 28 iunie 2011 pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova şi
România privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în
probleme de frontieră.
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2848
din 28 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din
25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.3, 7, 71 ș.a.).
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1979
din 13 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1102-XIII din
6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (art.3, 21, anexa nr.1, anexa nr.2).
2
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.264 din
14 iunie 2013 privind contractele de credit pentru consumatori.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.262 din
14 iunie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil
– art.1241, 1245; Codul contravențional – art.344).
14. Informație cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor de
bacalaureat, anul școlar 2012 – 2013. (Raportor – doamna ministru al educației
Maia Sandu.) Domnul Valeriu Streleț a propus amînarea audierii informației.
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.231 din
6 iunie 2013 pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local.
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.287 din 27 iunie 2013
cu privire la executarea Hotărîrii Parlamentului nr.151 din 21 iunie 2013 pentru
aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la situația
actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean.
17. Declarația domnului Vladimir Saharneanu.
Ședința începe la ora 09.01.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Andrian Candu, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Vă rog să ocupați locurile în sală.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații
...