Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IULIE 2013
Ședința din ziua de 4 iulie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.250 din 13 iunie
2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative ( Codul
contravențional – art.333, 3341, 400, 423; Legea privind regimul străinilor în
Republica Moldova – art.45, 51, 52 ș.a.). Dezbaterile au fost întrerupte și proiectul
este transferat pentru ședința din 5 iulie 2013.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.248 din
13 iunie 2013 pentru modificarea articolului 16 din Legea nr.39-XIII din 7 aprilie
1994 despre statutul deputatului în Parlament.
5. Reexaminarea Legii nr.129 din 6 iunie 2013 privind importul și
procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor servicii și bunuri. Menținerea
votului Parlamentului asupra proiectului nr.1531 din 27 iunie 2013.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.249 din
13 iunie 2013 pentru completarea Legii nr.198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la
asistența juridică garantată de stat (art.7, 19, 20, 26).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.280 din
24 iunie 2013 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova
și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului ”Suport de
urgență pentru agricultura Moldovei”.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.279 din
24 iunie 2013 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul
2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 (art.7, anexele nr.6 și nr.7.).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.251 din
13 iunie 2013 pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.37, 157, 400 ș.a.).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.236 din
10 iunie 2013 pentru completarea articolului 14 alineatul (2) din Legea nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.
11. Prezentarea Raportului asupra activității Comisiei Naționale a Pieței
Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2012.
Proiectul nr.1280 din 21 mai 2013. Se ia act de raportul prezentat. (Raportor –
2
Victor Captari, vicepreședintele Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare.)
12. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Este ora 10.00. Vă rog să vă ocupați locurile în sală, pentru a începe ședința.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Vieru Boris – în delegație; Chistruga Zinaida – din motive de
sănătate; Greceanîi Zinaida, Solcan Mihail – la cerere; Dimitriu Anatolie, Fusu
Corina, Ghimpu Mihai, Guma Valeriu.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Domnilor deputați,
Pînă a începe ședința, vreau să vă anunț că, în perioada premergătoare
ședinței de astăzi, și-au sărbătorit ziua de naștere colegii noștri Ion Ceban și Boris
Vieru. Le urăm „La mulți ani!”, multă sănătate și succes. (Aplauze.)
Ordinea de zi a ședințelor Parlamentului pentru ziua de astăzi și ziua de
mîine noi am aprobat-o săptămîna trecută. Totodată, prin decizia Biroului
permanent de ieri, atenției d
...