Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 19 decembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3112
din 20 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Hotărîrea cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de
odihnă în Republica Moldova – pct.2; Codul muncii – art.111).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.529 din 17 decembrie
2013 pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990
cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în
Republica Moldova.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.528 din
17 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Codului muncii al
Republicii Moldova nr.154 din 28 martie 2003.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.411 din 23 octombrie 2013 privind ratificarea Acordului de
grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare
privind Proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.469 din
21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova
și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului
”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova”.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.232 din
6 iunie 2013 pentru modificarea articolului 124 din Codul muncii al Republicii
Moldova nr.154 din 28 martie 2003.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.102 din
7 martie 2013 pentru modificarea Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 (art.171)
privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de
asigurări sociale.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.502 din
5 decembrie 2013 privind modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății
nr.411-XIII din 28 martie 1995.
2
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. Proiectul nr.489 din 3 decembrie 2013.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014. Proiectul nr.490 din
3 decembrie 2013.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.517 din
13 decembrie 2013 pentru modificarea articolului 561 din Legea nr.156-XIV din
14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.518 din
13 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 22 iulie
2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte
prestații de asigurări sociale.
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.290 din
28 iunie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind sistemul public de asigurări sociale – art.40, 42; Legea asigurării pentru
accidente de muncă și boli profesionale – art.20).
16. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.523 din
16 decembrie 2013 pentru modificarea articolului VI din Legea nr.51 din 28 martie
2013 privind completarea unor acte legislative.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați deputați,
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să prezentați informația privind prezența în sală.
Domnul 
...