Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 20 decembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.469 din
21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova
și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului
”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova”. Proiectul de
Lege nr.469 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La prezenta ședință are loc
doar votarea acestuia.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.528 din
17 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Codului muncii al
Republicii Moldova nr.154 din 28 martie 2003. Proiectul de Lege nr.528 a fost
dezbătut într-o ședință anterioară. La prezenta ședință are loc doar votarea acestuia.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.454
din 13 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.313, 437). Pentru
lectura a doua, proiectul nr.454 a fost comasat cu proiectul de Lege nr.455 din
13 noiembrie 2013 privind modificarea și completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.431, 432, 433,
434).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.350
din 21 august 2013 privind grupurile de producători și asociațiile lor.
6. Dezbaterea și remiterea în comisia de profil a proiectului de Lege nr.37
din 4 februarie 2013 pentru completarea Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu
privire la comerțul interior.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.372
din 18 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.242 din
24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.519 din 13 decembrie 2013 pentru completarea articolului 2
al Legii fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.507 din 6 decembrie 2013 pentru modificarea unor acte
legislative (Codul penal – art.98, 1041; Codul de executare – art.174, 2911).
2
10. Prezentarea informației cu privire la Rezoluția nr.1955 din 2013 a
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei ”Onorarea obligațiilor și
angajamentelor de către Republica Moldova”. (Raportor – Liliana Palihovici,
vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, șefa Delegației Republicii
Moldova la APCE.)
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.462 din 18 noiembrie 2013 pentru ratificarea Protocolului
privind modificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în
domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție
Sud-Est-Europene.
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.484 din 27 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la cadrul
general și condițiile pentru cooperare în domeniul dezvoltării.
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.449
din 12 noiembrie 2013 pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al
Republicii Moldova.
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.522 din 16 decembrie
2013 pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.893-XIII din 26 iunie 1996
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului
rutier.
15. Reexaminarea Legii nr.293 din 6 decembrie 2013 pentru modificarea
anexei nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012.
Menținerea votului asupra Legii nr.293 din 6 decembrie 2013.
Ședința începe la ora 10.06.
Lucrările sînt p
...