Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2014
Ședința din ziua 21 de februarie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea și aprobarea ordinii de zi.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1 din 3 ianuarie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea și asistența reciprocă în
domeniul vamal.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.7 din 15 ianuarie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul securității și
luptei împotriva criminalității.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 521 din
14 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.102,125; Codul vamal – art.42, 176, 179,187; ș.a.).
6. Dezbaterea proiectului de Lege nr.93 din 4 martie 2013 pentru
modificarea și completarea Legii nr.1538 din 25 februarie 1998cu privire la fondul
ariilor naturale protejate de stat. În urma dezbaterilor, domnul Valeriu Streleț a
propus transferarea votării proiectului de Lege nr. 93 pentru o ședință ulterioară.
7. Dezbaterea proiectului de Lege nr.160 din 11 aprilie 2013 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind expertiza ecologică
și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător – art.18; Legea privind
autorizarea executării lucrărilor de construcție – art.10; ș.a.). Domnul deputat
Oleg Bodrug propune remiterea proiectului de Lege nr. 160 în comisia de profil.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.12 din
31 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor
electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.20 din
24 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.124-XVIII din
23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică.
10. Declarația doamnei deputat Corina Fusu.
2
Ședința începe la ora 10.10.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 100 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Greceanîi Zinaida, Ivanov Violeta, Morcov Ghenadie – la
cerere, Vieru Boris – din motive de sănătate, Cojocaru Vadim, Juravschi Nicolae,
Lucinschi Chiril.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
În ședința de ieri a Parlamentului, noi am aprobat ordinea de zi. Vreau să vă
aduc la cunoștință că, pentru subiectul nr.1 din ordinea de zi, candidatul nu este
prezent, deci nu putem să dezbatem acest subiect în lipsa candidatului și de aceea îl
retrag din ordinea de zi.
De asemenea, la propunerea autorului, proiectul de Lege cu nr. 542 îl
retragem din ordinea de zi. Motivația este una pertinentă. Fiindcă acest proiect este
legat de alt proiect, nr. 541, care necesită raportul unei alte comisii. Deci le vom
dezbate, ulterior, împreună.
Acestea fiind spuse, începem activitatea noastră de astăzi. Și primul
proiect de Lege, pe care îl propun dezbaterilor, este proiectul de Lege nr. 1 pentru
ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind
cooperarea și asistența reciprocă în domeniul vamal.
Prezintă acest proiect domnul Nicolae Eșanu, vice
...