Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MARTIE 2014 Ședința din ziua de 20 martie 2014 (STENOGRAMA)

SUMAR

1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3 Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.94 din 6 martie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6 ș.a.). Proiectul nr.94 a fost dezbătut într-o ședință anterioară.
4. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.103 din 14 martie 2014 privind modificarea și completarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului. Domnul Președinte al ședinței Igor Corman propune de a reveni mîine dimineață la procedura de vot.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.51 din 10 februarie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Polonă în domeniul asigurărilor sociale.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2474 din 26 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25 ; ș.a.).
7. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.12 din 31 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007. Domnul Președinte al ședinței Igor Corman propune ca procedura de vot să aibă loc mîine dimineață.
8. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2412 din 23 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.3192, 349, 385 ș.a.; Codul penal – art.3291; ș.a.). Domnul Președinte al ședinței Igor Corman propune ca procedura de vot să aibă loc mîine dimineață.
9. Prezentarea informației cu privire la efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor inundațiilor din anul trecut în satul Vadul lui Isac, raionul Cahul pe tronsonul de cale ferată – răspuns la întrebarea domnului deputat Ion Butmalai. (Raportor – Vladimir Cebotari, viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor.)
10. Întrebări.
1
11. Prezentarea informației cu privire la măsurile întreprinse de Ministerul Mediului în vederea lichidării consecințelor inundațiilor care au avut loc anul trecut la Cahul, în urma cărora au fost afectate terenurile agricole – răspuns la întrebarea domnului deputat Ion Butmalai. (Raportor – domnul Gheorghe Șalaru, ministrul mediului.)
12. Prezentarea informației cu privire la măsurile întreprinse de Ministerul Mediului în vederea lichidării consecințelor inundațiilor care au avut loc anul trecut și care au provocat alunecări de teren în satul Gotești, raionul Cantemir – răspuns la întrebarea domnului deputat Ion Butmalai. (Raportor – domnul Gheorghe Șalaru, ministrul mediului.)
Ședința începe la ora 10.06.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați. Vă rog să vă ocupați locurile. Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Candu Andrian, Hotineanu Vladimir, Vlah Irina, Zaporojan Lilian – în delegație, Vieru Boris – din motive de sănătate, Balmoș Galina – la cerere.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați deputați,
Înainte de a începe ședința de astăzi, vă aduc la cunoștință că, în perioada

...