Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MARTIE 2014
Ședința din ziua de 28 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.120
din 21 martie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 22 iulie
2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte
prestații de asigurări sociale (art.7, 14, 18).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.541 din
30 decembrie 2013 privind regimul articolelor pirotehnice.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.542 din
30 decembrie 2013 pentru completarea anexei la Legea nr.160 din 22 iulie 2011
privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.60 din
13 februarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.105-XVI din 16 mai
2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.127 din
26 martie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.20, 35, 54 ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.4, 28; Legea
privind plata pentru poluarea mediului – art.11; ș.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.64 din
14 februarie 2014 pentru modificarea articolului 4 din Legea pentru punerea în
aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.237
din 10 iunie 2013 pentru completarea articolului 39 din Legea nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.463 din19 noiembrie
2013 privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării
resurselor financiare publice și a patrimoniului public în anul 2012.
2
Ședința începe la ora 10.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Rog, Secretariatul,
Să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Guțu Ana, Lupu Marian – la cerere; Vieru Boris – din motive
de sănătate; Abramciuc Veronica, Ghimpu Mihai.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Noi am aprobat, ieri, ordinea de zi a ședinței de astăzi.
Doamnă Postoico,
Vă rog.
Doamna Maria Postoico.
Mulțumesc, domnule Președinte.
Fracțiunea PCRM solicită tribuna centrală, pentru a da citire moțiunii de
cenzură.
Domnul Igor Corman:
Da, vă rog. Cam demult n-am avut noi prezentări de moțiuni la tribuna
centrală, era și timpul.
Vă rog, doamnă președinte.
Doamna Maria Postoico:
Moţiune de cenzură asupra activității Guvernului
Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai
Fracţiunii PCRM, în conformitate cu articolul 106 din Constituţia Republicii
Moldova, articolele 112 – 118 din Capitolul 8 al Regulamentului Parlamentului
Republicii Moldova, înaintăm prezenta moţiune de cenzură.
3
Motivarea. Recent, pe data de 19 martie 2014, înaltul reprezentant al
Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, doamna Catherine
Ashton, a declarat precum că şase state europene, care nu sînt membri ai
UE – Alba
...