Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2011
Ședința din ziua de 24 februarie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.194
din 28 ianuarie 2011 cu privire la completarea articolului II din Legea nr.135 din
1 iulie 2010 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din
9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1921
din 25 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.115-XVI din 9 iunie
2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică.
5. Dezbaterea și retragerea din discuții a proiectului de Lege nr.1992 din
2 iulie 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie
1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii
rămîn în proprietatea statului.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.101 din 20 ianuarie 2011 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2526 din 20 septembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei
pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale
altor state.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2527 din 20 septembrie 2010 pentru ratificarea Statutului
Agenţiei Internaţionale pentru Surse Energetice Regenerabile (IRENA).
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2116 din 14 iulie 2010 pentru ratificarea Protocolului
adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina vizînd testările
genetice în scopuri medicale.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.
2533 din 21 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea regnului animal – art.3, 7, 11 ş.a.; Legea privind fondul ariilor
naturale protejate de stat – art.2, 3, 6 ş.a.).
2
11. Răspuns la întrebările deputaților.
12. Interpelări.
13. Declarația doamnei deputat Alla Mironic – Fracțiunea parlamentară a
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Începem ședința plenului. Vă rog, Secretariatul.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 92 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Furdui Simion, Fusu Corina, Jantuan Stella, Șova Vasile – în delegație;
Bodrug Oleg, Filipov Serghei, Poleanschi Mihail, Saharneanu Vladimir, Starîș
Constantin.
Domnul Marian Lupu:
Pentru stenogramă, domnul Bodrug este. Să nu uităm că Secretariatul, de
fapt, anunță informația la momentul înregistrării, acolo pe hol.
Stimați colegi,
Buna dimineața. Ședința este deliberativă.
Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii
Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Sîntem în prima ședință a programului bisăptămînal. La ordinea de zi –
propuneri.
Microfonul nr. 3.
Doamna Oxana Domenti – Fracțiunea PCRM:
Buna ziua. Eu aș propune să excludem din ordinea de zi proiectul nr.2577,
rectificarea Legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2010, deoarece și-a
pierdut actualitatea, în opinia noastră.
Mulțumesc.
3
Domnul Marian Lupu:
Da, micr
...