Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2011
Ședința din ziua de 8 aprilie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Prezentarea și dezbaterea Raportului cu privire la activitatea Consiliului
Coordonator al Audiovizualului în anul 2010. Proiectul nr.184 din 27 ianuarie
2011. (Raportor – Marian Pocaznoi, preşedintele Consiliului Coordonator al
Audiovizualului.)
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.889 din 6 aprilie 2011
cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al
Republicii Moldova pentru anul 2010.
5. Declarația domnului deputat Eduard Mușuc – Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi deputați,
Ora 10.01.
Rog să începem ședința.
Secretariatul,
Rog să fie anunțată prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața. Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului,
din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 86 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Victor Popa – la cerere; Veronica Abramciuc, Ion Balan,
Victor Bodiu, Corina Fusu, Oleg Garizan, Ana Guțu, Vasili Panciuc, Mihail
Poleanschi, Constantin Starîș, Vladimir Vitiuc, Vladimir Voronin. Aceștia.
2
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Republicii Moldova. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Deci, stimați colegi,
Astăzi pe ordinea de zi avem, de fapt, două proiecte. Ambrele integrate în
cadrul unui singur subiect pentru a fi examinat, mă refer la Raportul cu privire la
activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2010, proiectul
nr.184 și, respectiv, proiectul de Hotărîrea a Parlamentului pe marginea acestui
raport, proiectul nr.889, prezentat de către comisia de profil. Avem o listă de
persoane invitate pentru ședința de astăzi a plenului Parlamentului.
Propuneri pe marginea ordinii de zi, dacă sînt?
Microfonul nr.3.
Domnul Eduard Mușuc – Fracțiunea PCRM:
Господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
Вчера, 7 апреля, на специальном пленарном заседании 65-й сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была принята
специальная резолюция, в соответствие с которой в честь кануна 50 – летия
со дня полета в космос первого космонавта Юрия Гагарина было принято
решение о придании дню 12 апреля статуса Международного дня полета
человека в космос. Это решение была поддержано делегациями более 60
стран.
Также я бы хотел проинформировать вас, что вчера была принято
обращение Организации Российских Соотечественников Республики
Молдова к Парламенту, к Правительству, к Академии Наук и властям города
Кишинева по случаю международного Дня полета человека в космос.
Полный текст этого обращения содержится и опубликован на сайте
Посольства Российской Федерации в Республики Молдова.
Также я хотел вас проинформировать, что в этом году в более чем
37 странах в рамках 175 мероприятий будет праздноваться это красивая дата
– 50 лет с момента полета первого человека в космос, в том числе в
Великобритании. В Лондоне будет открыт специальный памятник Юрию
Гагарину в связи с тем, что после этого события, которая состоялось в 1961
году, Юрий Гагарин посетил и специально встретился с королевой
Великобритании, поэтому Великобритания решила таким образом отметить
эту красивую дату.
Я возвращаюсь к нашей инициативе, так как в 1956 году Юрий Гагарин
посетил и нашу страну Республику Молдову, Молдавия на тот момент. Я
возвращаюсь к инициативе номер 607, которая вч
...