Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 2 iulie 2014
consacrată ratificării proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte,
și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
și statele membre ale acestora, pe de altă parte
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Alocuțiunea domnului Președinte al Republicii Moldova Nicolae
Timofti.
3. Prezentarea și dezbaterea proiectului de Lege nr.252 din 28 iunie 2014
pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele
membre ale acestora, pe de altă parte. (Raportor – domnul Iurie Leancă,
Prim-ministru al Republicii Moldova.)
4. Runda de întrebări – răspunsuri.
5. Prezentarea raportului Comisiei politică externă și integrare europeană
privind proiectul de Lege nr.252 din 28 iunie 2014. (Raportor – doamna Ana Guțu,
președintele Comisiei politică externă și integrare europeană.)
6. Luare de cuvînt – domnul Vladimir Voronin, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova. (După luarea de cuvînt a domnului deputat
Vladimir Voronin, Fracțiunea PCRM părăsește Sala de ședințe.)
7. Luare de cuvînt – domnul Valeriu Streleț, Fracțiunea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
8. Luare de cuvînt – domnul Marian Lupu, Fracțiunea Partidului Democrat
din Moldova.
9. Luare de cuvînt – domnul Ion Hadârcă, Fracțiunea Partidului Liberal
Reformator.
10. Luare de cuvînt – domnul Igor Corman, Președintele Parlamentului
Republicii Moldova.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.252 din
28 iunie 2014. Adoptarea în lectura a doua (prin apel nominal) a proiectului de
Lege nr.252 din 28 iunie 2014.
2
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Onorată asistență,
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Rog Secretariatul, să anunțați prezența deputaților.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Todua Zurabi, Vieru Boris – din motive de sănătate; Mironic
Alla – la cerere; Abramciuc Veronica, Babenco Oleg, Botnariuc Tatiana, Mișin
Vadim, Șova Vasilii.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii
Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Acum, 510 ani, la 2 iulie 1504, a trecut în neființă unul dintre cei mai
luminați și valoroși voievozi ai neamului nostru Ștefan cel Mare și Sfînt. Eu vă
îndemn să ținem cont, astăzi, cu ocazia acestui eveniment important, de cuvintele
ce i-au fost atribuite lui Ștefan cel Mare: „Moldova nu a fost a strămoșilor mei,
Moldova nu a fost a mea, Moldova nu este a voastră, ci a urmașilor, urmașilor
noștri”.
Eu vreau să salut prezența în Sala de ședințe a Președintelui Republicii
Moldova domnul Nicolae Timofti (aplauze), de asemenea a domnului
Prim-ministru Iurie Leancă. (Aplauze.) Salut prezența în Sală și a ex-președinților
Republicii Moldova domnul Mircea Snegur și domnul Petru Lucinschi (aplauze), a
ex-Prim-ministrului domnul Vlad Filat (aplauze), precum și a invitaților de onoare
la această ședință. (Aplauze.)
Stimați colegi,
Biroul permanent propune ca în ședința de astăzi a plenului Parlamentului
Republicii Moldova să fie examinat un singur subiect și anume dezbaterea
proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de A
...