Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2011
Ședința din ziua de 8 iulie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi. (Votarea propunerilor.)
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1562 din 8 iulie 2011
privind numirea în funcție a unor membri ai Curții de Conturi.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1563 din 8 iulie 2011
privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a
Pieței Financiare.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1034
din 26 aprilie 2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.1091
din 3 mai 2011 pentru completarea articolului 7 din Legea ocrotirii sănătăţii
nr.411-XIII din 28 martie 1995.
7. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.460 din 24 februarie
2010 privind completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcţia publică
şi statutul funcţionarului public – art.27, anexa nr.3; Codul electoral – art.44).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1449 din 22 iunie
2011 cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova şi a
Republicii Polone.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1081 din 3 mai 2011
cu privire la intervenirea vacanţei unei funcţii de membru al Consiliului
Coordonator al Audiovizualului, declararea vacanţei funcţiei şi începutul
procedurii de desemnare a unui nou membru al CCA.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1367 din 10 iunie 2011 privind importul unor autovehicule.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1369 din 10 iunie 2011 privind importul unor autovehicule.
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1382 din 13 iunie 2011 privind importul unor autovehicule.
2
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1368 din 10 iunie 2011 cu privire la scutirea de taxe şi plăţi
legate de intrarea în/ieşirea din Republica Moldova a participanţilor la exerciţiul
internaţional „Codrii 2011”.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.964
din 14 aprilie 2011 cu privire la Comisia Principală de Etică, structura şi modul de
funcţionare a acesteia.
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.965
din 14 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la Guvern – art.23; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei –
art.27; ş.a.).
Ședința începe la ora 15.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Maxim Ganaciuc – Secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 51 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Furdui Simion, Jantuan Stella, Șova Vasili – în delegație;
Ciobanu Maria, Frumosu Elena, Ghilețchi Valeriu, Nasu Maria, Stoianoglo
Alexandru, Zaporojan Lilian. Nu s-a înregistrat.– deplasare, De asemenea, nu s-au
înregistrat deputații Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Domnul Marian Lupu:
Deci constatăm că avem 52 de persoane în sală, 53 de persoane în sală.
Stimați colegi,
În aceste condiții, constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să
onorăm Drapelul Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii
Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ieri, cu dumneavoastră am aprobat ordinea de zi, v-a fost distribuită.

...