Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNE EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2015
Ședința din ziua de 21 ianuarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea deschiderii sesiunii extraordinare a Parlamentului de
legislatura a XX-a.
2. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
3. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
4. Acceptarea propunerii Fracțiunii Partidului Liberal Democrat din
Moldova privind anunțarea unei pauze în cadrul ședinței Parlamentului pînă joi,
22 ianuarie 2015, ora 15.00.
Ședința începe la ora 15.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Eduard Smirnov, deputat al Fracțiunii
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, decan de vîrstă.
Domnul Eduard Smirnov:
Stimați deputați,
Ocupați locurile.
Bună ziua, stimați deputați,
Domnilor, liniște. (Rumoare în sală.)
Rog Secretariatul, să anunțați prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 99 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Tomai Ion, Vlah Irina.
Domnul Eduard Smirnov:
Stimați colegi,
Constat ședința de astăzi …
Poftim. Cuvîntul se oferă … (Rumoare în sală.) O clipă, o clipă.
Bine. Ședința de astăzi, fiind deliberativă, se declară ședința și sesiunea
extraordinară a Parlamentului deschisă. Rog să onorăm Drapelul și Imnul de Stat al
2
Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Se
intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova.)
Ședința de astăzi a Parlamentului Republicii Moldova în cadrul sesiunii
extraordinare a fost convocată în temeiul articolului 37 alineatul (2) din
Regulamentul Parlamentului și în baza cererii semnată de 41 deputați în Parlament,
care au solicitat convocarea Parlamentului Republicii Moldova în sesiune
extraordinară în perioada 21 – 30 ianuarie.
Pentru ședința de astăzi a Parlamentului Republicii Moldova se propun spre
examinare următoarele chestiuni: alegerea Președintelui Parlamentului, alegerea
vicepreședinților Parlamentului, formarea Biroului permanent al Parlamentului,
constituirea comisiei permanente. Constituirea comisiei permanente, da.
Какие мнения по поводу повестки дня?
Stimați deputați,
Purcedem la examinarea ordinii de zi.
A, votăm, da? Так голосуем за …
A, cuvîntul se oferă domnului Ceban Ion.
Domnul Ion Ceban:
Stimate domnule Președinte,
Fracțiunea Partidului Socialiștilor a înaintat, suplimentar la ordinea de zi,
mai multe chestiuni pe ordinea de zi. Rog să fie și acestea puse la vot pentru a fi
incluse în varianta finală.
Acestea sînt:
Unu. Denunțarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și
Uniunea Europeană. Proiectul de Lege nr.386 din 29.12.2014.
Doi. Audierea raportului Guvernului privind situația în sfera socială.
Domnul Eduard Smirnov:
Liniște.
Domnul Ion Ceban:
Astăzi există probleme suficiente în ceea ce ține de achitarea plăților sociale.
Mă refer aici la compensațiile pentru perioada rece a anului pentru care există
multe semnale că sînt achitate cu întîrziere sau nu sînt deloc achitate, salariile
pentru mai multe categorii din sfera bugetară și suplimentele la pensii pe care
cetățenii Republicii Moldova astăzi nu le primesc.
Trei. Audierea raportului Guvernului privind executarea bugetului și politica
fiscală pentru anul 2014. Și proiectul bugetului și politicii fiscale pentru anul 2015.
Patru. Audierea raportului Guvernului și a conducerii Băncii Naționale a
Moldovei privind situația din sfera financiară, inclusiv situația de la Banca de
Economii, Banca Socială și „Unibank”.
Domnule Președinte,
În contextul punctului 2, pe care l-am menționat, rog să fie audiat Guvernul
și în privința deci restanțelor. Reprezentații sînt la Guvern …
3
Stimați colegi,
Liniște un pic. Noi v-am ascultat, v-am tolerat, v-am așteptat.
Astăzi, domnule Președinte, există foarte multe probleme în ceea ce ține de
...