Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2015
Ședința din ziua de 22 ianuarie 2015 – continuarea din 21 ianuarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Constituirea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a
Președintelui Parlamentului.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind
aprobarea procesului-verbal nr.1 al ședinței Comisiei pentru
efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
4. Acceptarea propunerii Fracțiunii Partidului Liberal Democrat din
Moldova privind anunțarea unei pauze în cadrul ședinței
Parlamentului pînă vineri, 23 ianuarie 2015, ora 15.00.
Ședința începe la ora 15.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Eduard Smirnov, deputat al Fracțiunii
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, decan de vîrstă.
Domnul Eduard Smirnov:
Stimați deputați,
Bună ziua.
Rog Secretariatul, să anunțați prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Ceban Ion,
Dodon Igor – la cerere, Tomai Ion, Vlah Irina.
Domnul Eduard Smirnov:
Mulțumesc.
Constat ședința de astăzi deliberativă.
2
Stimați deputați,
Rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii Moldova. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Уважаемые депутаты,
Мы на прошлом заседании утвердили повестку дня нашей работы.
(Rumoare în sală.) Прежде чем перейти непосредственно к повестке дня, я
хочу задать вопрос в соответствии со статьей 4 пункт 12, Регламента
Парламента, о котором вы меня сейчас спрашиваете. (Rumoare în sală.) Я
хочу спросить, есть ли информация в отношении формирования
парламентского большинства? Кто-нибудь может с этим заявлением
выступить? Нет таких.
Спасибо.
Уважаемые депутаты,
Переходим непосредственно к повестке дня нашего заседания. В
соответствии со статьей 64, пункт 2, Конституции и статьей 9 Регламента
Парламента Председатель Парламента избирается тайным голосованием.
Кандидатуры на Председателя предлагаются парламентскими партиями –
парламентскими фракциями, каждая фракция имеет одно предложение. Для
выбора Председателя Парламента нам необходимо сформировать комиссию.
В соответствии со статьей 8, пункт 1, Регламента Парламента эта комиссия
избирается по предложению фракции Парламента в соответствии с
пропорциональным составом фракции.
На прошлом заседании было высказано предложение избрать
комиссию в составе 5 человек. Есть другие предложения, уважаемые
депутаты? Согласиться тогда. (Vorbește cineva din sală.)
Спасибо за помощь.
Давайте проголосуем за количественный состав нашей комиссии. Кто
за то, чтобы в составе комиссии было 5 человек, прошу голосовать. Так,
прошу, счетчики. Спасибо. Понятно.
Кто против? Нет.
Принято единогласно.
Уважаемые депутаты,
Прошу фракции называть кандидатов в состав комиссии.
Парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова,
пожалуйста.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Уважаемый председательствующий!
Stimați colegi deputați,
Am început și eu să vorbesc în rusă.
Stimați colegi,
Fracțiunea Partidului Socialiștilor … Dar aceasta nu-i rău, cred că ne
înțelegem. Fracțiunea Partidului Socialiștilor propune în componența Comisiei
pentru alegerea Președintelui Parlamentului – Vasile Bolea.
3
Domnul Eduard Smirnov:
Спасибо.
Так, просит слова господин депутат Стрелец.
Господин Стрелец,
Пожалуйста.
Domnul Valeriu Streleț:
Nu, era propunerea. Aveam doar propunerea pentru Comisia pentru alegerea
Președintelui Parlamentului: din partea Fracțiunii Partidului Liberal Democrat din
Moldova este desemnat domnul Tudor Deliu.
Domnul Eduard Smirnov:
Încă o dată.
Domnul Valeriu Streleț:
Tudor Deliu.
Domnul Eduard Smirnov:
Bine.
Domnul Lupu.
Domnul Marian Lupu:
Domnule Președinte,
Vă mulț
...