Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2015
Ședința din ziua de 2 aprilie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.88 din 20 martie 2015 pentru
ratificarea Acordului de grant nr.TF017415 dintre Republica
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale
(TAMP).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.89 din 20 martie 2015 pentru
ratificarea Acordului de finanțare (grant danez) a Programului rural
de reziliență economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre
Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare
Agricolă (grant nr.2000000703).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.77 din 16 martie 2015 pentru
ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și
Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului
„Livada Moldovei”.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.80 din 17 martie 2015 pentru
ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize
pentru cetățenii acestora.
7. Dezbaterea proiectului de Lege nr.97 din 25 martie 2015 privind
instituirea medaliei jubiliare „70 de ani de la încheierea Războiului
al Doilea Mondial”. Procedura de vot a proiectului nr.97 se
transferă pentru ședința ulterioară.
2
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.112 din 1 aprilie 2015 privind modificarea articolului 61 din
Legea cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17 decembrie
1997.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.102 din
30 martie 2015 privind demisia unui deputat în Parlament
(Efrosinia Grețu).
10. Ora Guvernului.
Ședința începe la ora 10.12
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Bună dimineața.
Vă rog frumos să vă luați locul.
Iar Secretariatul Parlamentului,
Rog să anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Ivanov Violeta,
Savva Oleg – deplasare, Ceban Ion, Dodon Igor – cerere, Dudoglo Nicolai, Vlah
Irina.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Prezența este asigurată, cvorumul la fel.
Ședința se declară deliberativă. Și eu vă rog frumos să onorăm Drapelul
Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc frumos.
Un anunț tradițional. În perioada premergătoare ședinței de astăzi și-a
sărbătorit ziua de naștere colegul nostru Vlad Batrîncea. Îi urăm „La mulți ani”,
sănătate, succese frumoase. (Aplauze.)
Ordinea de zi a fost repartizată. O propunere din partea Biroului permanent,
care urmează evident să o supunem votului. Înainte, însă, la ordinea de zi ceea ce
am primit ca și demers. Numai puțin să-i dau citire, domnule Țurcan.
3
Mersi mult.
La ordinea de zi, în mod regulamentar, a fost propusă de către Fracțiunea
Partidului Socialiștilor propunerea de a introduce pe ordinea de zi proiectul nr.76
din 16 martie 2015 privind stabilirea datei organizării alegerilor locale.
Ia cuvîntul pe acest subiect... Numai puțin.
Domnule Țurcan,
Vă rog frumos.
Domnul Vladimir Țurcan:
Da. Mersi mult.
Stimați colegi,
În principiu pentru toți e cunoscut acest fapt că expiră termenul mandatului
...