Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MAI 2015
Ședința din ziua de 14 mai 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.51 din 4 martie 2015 cu privire la modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de
asistență medicală – art. 21; Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale – art. 67).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.37 din 20 februarie 2015 privind
importul unor obiecte de cult religios.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.156 din 22 aprilie 2015 privind
ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.177 din 4 mai 2015 privind
ratificarea Acordului de contribuție dintre Guvernul Republicii
Moldova și Banca Europeană de Dezvoltare cu privire la
participarea Guvernului Republicii Moldova la Fondul Regional
al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și
Mediu.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.157 din 22 aprilie 2015 cu privire
la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea
reciprocă a investițiilor.
2
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.160 din 24 aprilie 2015 pentru ratificarea Tratatului privind
comerțul cu arme. Procedura de vot a proiectului nr.160 pentru
lectura a doua se transferă pentru o ședință ulterioară.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.149 din 16 aprilie 2015 pentru
aderarea Republicii Moldova la Tratatul Internațional privind
Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.18 din 29 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii cu privire la activitatea farmaceutică (art.1, 20).
11. Dezbaterea proiectului de Lege nr.67 din 13 martie 2015 pentru
completarea articolului 4 alineatul (1) litera c) din Legea cu
privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din
27 octombrie 2005. Procedura de vot a proiectului nr.67 se
transferă pentru o ședință ulterioară.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.114 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea unor acte legislative
(Legea privind partidele politice – art. 4, 22; Codul
contravențional – art. 671; Legea cu privire la libertatea de
exprimare – art.3). Pentru lectura a doua proiectul nr.114 a fost
comasat cu proiectul de Lege nr.2110 din 26 septembrie 2012
pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele
politice – art.4, 22; Codul contravențional – art.671; Legea cu
privire la libertatea de exprimare – art.3), proiectul nr.114 fiind
ca proiect de bază.
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.151 din 21 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie
2000 (art.4, 21, 241).
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.11 din 21 ianuarie 2015 cu privire la completarea Codului
fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.7, 9).
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.182 din 6 mai
2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții
Supreme de Justiție (Nicolae CLIMA).
3
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.181 din 6 mai
201
...