Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MAI 2015
Ședința din ziua de 29 mai 2015 – continuarea ședinței din 28 mai 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.202 din
18 mai 2015 cu privire la Procuratură. Proiectul nr.202 a fost
dezbătut anterior. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar
votului.
2. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.192 din 13 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea asistenței sociale – art.1, 7, 13, 15; Legea
cu privire la serviciile sociale – art. 9, 10).
3. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.18 din
29 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu
privire la activitatea farmaceutică (art.1, 20). Procedura de vot a
proiectului nr.18 se transferă pentru o ședință ulterioară.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.35 din 4 februarie 2014 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22,
28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență
medicală – art.12; Legea cu privire la tutun și articolele din
tutun – art. 1, 2, 5,6 ș.a.; Legea privind supravegherea de stat a
sănătății publice – art. 16, 18, 31 ș.a.).
5. Interpelări.
6. Declarația domnului deputat Ion Ceban – Fracțiunea Partidului
Socialiștilor din Republica Moldova.
Ședința începe la ora 14.13.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Deci, vă rog frumos, să vă luați locurile, ca să putem continua ședința
2
Vă rog frumos să anunțați … Secretariatul să anunțe …Mai bine totuși pe
sectoare o să rugăm, fiindcă continuăm ședința și de aceea o să avem nevoie de
prezența pe sectoare.
Vă rugăm frumos sectorul nr.1, sectorul nr.2, sectorul nr.3 să …
Numărătorul din sectorul nr.3,
Vă rugăm frumos, la fel, să aveți grijă de sector și să ne spuneți care e
prezența pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 21.
Sectorul nr.3 – 22.
Domnul Andrian Candu:
22 în sectorul nr.3?
Vă rugăm frumos, dragi colegi care stați în picioare, luați loc, că ne
confuzați, nu de alta, și nu vedem numărătorul.
Încă o dată, sectorul nr.3.
Domnul Gheorghe Mocanu:
Sectorul nr.3 – 24.
Domnul Andrian Candu:
Vedeți, dacă s-a mai așezat cineva, au mai apărut încă 2.
Domnul Oleg Sîrbu:
Sectorul nr.2 – 21.
Domnul Andrian Candu:
Prezența este de 66 de deputați în sală.
Încă o dată sectorul nr.2, vă rugăm frumos.
Domnul Oleg Sîrbu:
Sectorul nr.2 – 22.
Domnul Andrian Candu:
Cu 67 prezența în sală, putem continua ședința.
Vă mulțumim frumos.
Gata, am încercat, am încercat, mai mult nu putem să strîngem. Sînt 67.
Aveți perfectă dreptate.
Luînd în considerare dezbaterile care au avut loc pe proiectul nr.202,
proiectul Legii cu privire la Procuratură, supun votului în primă lectură proiectul
de Lege nr.202 din 18 mai 2015 cu privire la Procuratură.
Cine este pentru, vă rog frumos să votați. (Rumoare în sală.)
Vă rog frumos să dați rezultatele pe sectoare.
Vă rog frumos.
3
Rezultatele pe sectoare, vă rog frumos.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 2 voturi.
Sectorul nr.2 – 21.
Sectorul nr.3 – 14.
Domnul Andrian Candu:
Cu 37 de voturi, proiectul de Lege nr.202 din 18 mai 2015 cu privire la
Procuratură a fost votat în primă lectură.
Dacă sînt de procedură?
Domnule Ghimpu,
Vă rog frumos.
Domnul Mihai Ghimpu:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Eu am vrut să spun că noi susținem adoptarea unei Legi cu privire la
Procuratură, dar nu așa cum procedați dumneavoastră. Deci Strategia cu privire la
Procuratură a fost adoptată în 2013, cu 2 ani în urmă, de atunci au trecut 2 ani de
zile și era corect după strategie să fie proiectul de modificare a Constituției, și apoi
modificăm Constituția sau mai bine cum am propus noi adoptarea noii Constituții,
și acum să fie adoptată legea.
Acum vreau să vă spu
...

Citate Video