Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2015
Ședința din ziua de 9 iulie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 5–20
3. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.179 din
5 mai 2015 cu privire la Agentul guvernamental. Procedura de vot
a proiectului nr.179 se transferă pentru o ședință ulterioară.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.241 din 4 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata
interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al
Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii,
organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari,
avocați și de executorii judecătorești.
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2 din
3 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea drumurilor – art.1; Legea privind transportul
prin conducte magistrale – art.4; Legea aviației civile – art.11;
Legea cadastrului bunurilor imobile – art.2, 4, 11, 13; ș.a.).
Procedura de vot a proiectului nr.2 se transferă pentru o ședință
ulterioară.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.140 din 9 aprilie 2015 privind modificarea Legii privind
calitatea în construcții nr.721-XIII din 2 februarie 1996 (art.21).
Pentru lectura a doua proiectul nr.140 va fi comasat cu proiectul
de lege nr.21 din 24 ianuarie 2014, proiectul nr.140 fiind ca
proiect de alternativă.
7. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.21 din
24 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător –
art.16, 22, 23 ș.a.; Legea privind apărarea împotriva incendiilor
– art. 23; Legea cu privire la protecția civilă – art. 20; ș.a.).
2
Pentru lectura a doua proiectul nr.21 a fost comasat cu proiectul
de lege nr.140 din 9 aprilie 2015, proiectul nr.21 fiind ca proiect
de bază. Procedura de vot a proiectului nr.21 se transferă pentru o
ședință ulterioară.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.244 din 9 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii
cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264-XVI din
27 octombrie 2005 (art. 4, 41, 5, 8, 17).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.180 din 5 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea taxei de stat – art. 2, 3; Legea privind
protecția desenelor și modelelor industriale – art. 3, 4, 5, 7, ș.a.;
Legea privind protecția mărcilor – art. 2, 4, 5 ș.a.; ș.a.).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.262 din 24 iunie 2015 privind ratificarea Acordului de
finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia
Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului
„Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova”
(Credit nr.5637-MD). Procedura de vot pentru lectura a doua a
proiectului nr.262 se transferă pentru o ședință ulterioară.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.261 din 24 iunie 2015 pentru
ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona
de comerţ liber din 18 octombrie 2011 între Părţile acestuia şi
Republica Uzbekistan.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.247 din
12 iunie 2015 cu privire la Programul legislativ de transpunere a
angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere între
Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale
acestora, pe de altă parte.
13. Prezentarea Raportului nr.718 din 8 aprilie 2014 privind
activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
pentru anul 2013.
14. Prezentarea Raportului nr.952 din 6 mai 
...