Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2015
Ședința din ziua de 31 iulie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului
de Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 4 – 11
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.199 din 15 mai 2015 cu privire la parcurile din industria
tehnologiei informației.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege nr.256 din 18 iunie
2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Oficiului Avocatului Poporului.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.201 din 18 mai 2015 pentru
modificarea Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul
Poporului (Ombudsmanul) (art. 13, 21).
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.255 din 18 iunie 2015 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de
stat – art.4; Legea privind modul de publicare și intrare în
vigoare a actelor oficiale – art.5; Legea cu privire la petiționare
– art.3; ș.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.146 din 15 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele
internaționale ale Republicii Moldova (art.2, 3, 7 ș.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.196 din 14 mai 2015 privind importul unor bunuri. Pentru
lectura a doua proiectul nr.196 va fi comasat cu proiectul de lege
nr.239 din 3 iunie 2015, proiectul nr.196 fiind ca proiect de
bază.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.191 din 12 mai 2015 privind completarea anexei la Legea
2
nr.331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei
obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni,
de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea
mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice,
sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată.
10. Prezentarea de către autor a proiectului de Hotărîre nr.248 din
15 iunie 2015 privind crearea grupului de lucru pentru
asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității
autonomiei Găgăuziei și a prevederilor legislative ale Republicii
Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia.
Procedura de dezbatere a proiectului nr.248 se transferă pentru o
ședință ulterioară.
11. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.230 din
28 mai 2015 pentru modificarea și completarea Codului
audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie
2006 (art. 2, 4, 9, 23, 31, 32, 36 ș.a.). Proiectul nr.230 a fost
dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a
fost supus doar votului.
12. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.294 din
28 iulie 2015 privind modificarea articolului 24 din Legea nr.64-
XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern. Proiectul nr.294 a fost
dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a
fost supus doar votului.
13. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.171 din
30 aprilie 2015 privind modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind Zona Economică Liberă „Bălți” –
art.1; Legea privind prețul normativ și modul de vînzarecumpărare
a pămîntului – art.12). Proiectul nr.171 a fost
dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a
fost supus doar votului.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.99 din 25 martie 2015 cu privire la modificarea și
completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind
administrarea și deetatizarea proprietății publice (anexa).
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.159 din 23 aprilie 2015 cu privire la modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea privind administrația
publică locală – art.29; Legea privind finanțele publice loca
...