Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Igor Dodon: Stimați participanți ai conferinței!

În cadrul conferinței noastre anterioare, care a avut loc la 23 iunie, 2014, participanții au înaintat 6 puncte ale programului de renaștere spirituală a Moldovei, care au fost incluse în programul Partidului Socialiștilor pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, anul trecut.

Noi am propus ajustarea preambulului Constituției printr-o mențiune ce ar declara Ortodoxia drept fundament al tradiției naționale și culturale a poporului moldovenesc. Noi ne-am expus pentru anularea integrală a Legii privind egalitatea de șanse. Noi am înaintat proiectul de lege privind interzicerea propagandei homosexualismului și a altor perversiuni sexuale în rîndul minorilor, inclusiv gay-paradele și orele de „educație sexuală” în școli. Noi am cerut interzicerea activității, pe teritoriul Moldovei, a tuturor sectelor totalitare și destructive, care distrug personalitatea umană. În final, am propus introducerea în toate școlile republicii a lecțiilor de educație creștină.

Toate cerințele și propunerile noastre au fost ignorate de coaliția de guvernământ, care a reușit să se mențină la putere în țară datorită fraudelor electorale de proporții. Existența celor din urmă a fost deja recunoscută de membrul Comisiei Electorale Centrale, Ștefan Urîtu, adept al unor poziții politice opuse nouă.

Mai mult ca atât – în ultimul an, numărul de manifestări anticreștinești, în Europa, și în lume, a crescut simțitor. Potrivit deputatului Parlamentului European din partea Franței, Aymeric Chauprade, practic toate statele UE, cu excepția Ungariei, sînt niște state anti-creștine și, de fapt, urmăresc nimicirea valorilor creștine pe continentul european.

În Ucraina vecină, are loc ocuparea și distrugerea locașurilor sfinte ortodoxe, iar autoritățile efectuează presiuni asupra Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice. În Siria, creștinii sînt supuși genocidului nu doar din partea ISIS, ci și din partea rebelilor din așa-numita „opoziție moderată”, sprijinită de Occident.

Totuși, cea mai mare indignare a provocat-o declarația fostului ministru de externe al Suediei, Karl Bildt, unul din autorii proiectului „Parteneriatului Estic”. Potrivit lui, pentru Europa, Ortodoxia este mai periculoasă decît fundamentalismul islamic și reprezintă principalul pericol pentru civilizația occidentală. Aceste cuvinte ale lui Bildt nu sînt un simplu „lapsus freudian” și nu este părerea unei persoane private. Este o declarație de program a ideologilor proiectului occidental, care impun propriul sistem de valori celorlalte state ale lumii.

Care sîtn motivele unei astfel de ostilități din partea Occidentului față de valorile creștine? Acest lucru se explică prin faptul că creștinismul se află  într-o contradicție fundamentală cu sistemul de valori, propovăduit de oligarhia financiară mondială. Savantul contemporan rus, Serghei Stroev, a definit acest sistem drept capitalocrație. Scopul oligarhiei, care tinde să țină sub control întreg sistemul de viață socială, constă în reformatarea întreagii orînduiri a societății tradiționale, afirmând drept universale valorile și modelele de relații de piață.

După cum susține Serghei Stroev, capitalocrația, care are drept scop primordial menținerea și extinderea controlului, va depune toate eforturile pentru a impune omenirii propria variantă a sistemului de valori, adică să includă absolut toate categoriile universului material și spiritual în sfera de relații de piață, iar lucrurile care se opun în mod principial unei astfel de incluziuni, să fie nimicite ca fiind și restricție și un obstacol pentru caracterul universal al propriului control. În această perspectivă, din fragedă copilărie, omului îi este implantată o atitudine impersonal-utilitară de piață față de lume, obiecte, cunoștințe, sistemul tradițional și religie.

În conformitate cu acest sistem de valori, cel care renunță la o tranzacție de piață avantajoasă din motiv de „atașament sentimental” pentru anumite lucruri, din cauza  unor „prejudecăți” religioase sau de altă natură, este un individ „nepractic”, un „retrograd”, „looser”, „ratat” etc.  Este profitabil pentru capitalocrație să-i insufle omului un atare mod de viață, care îl face controlabil și dirijabil la maximum.

Anume din acest considerent, capitalocrația internațională încearcă să distrugă religia în calitate de bază ideologică a valorilor, abordărilor și principiilor spirituale necomerciale. Anume de aceea are loc o distrugere consecventă a familiei în calitate de institut social, care împiedică unirea societății, care asigură relația dintre generații, care creează focare de raporturi umane necontrolabile pentru mecanismele de piață și limitează formarea generației în creștere într-o direcție dorită de capitalocrație.

Scopul arhitecților Noii ordini mondiale prevede desacralizarea lumii și societății, lichidarea totală a categoriei de Sfințenie și a capacității omului de a aborda anumite lucruri sau noțiuni drept Sfinte. Are loc distrugerea oricăror norme, tradiții și canoane religioase, capabile să consolideze societatea. Orice idealuri sociale, spirituale, religioase sînt supuse relativizării în scopul educării pasivității sociale, indiferenței față de problemele binelui și răului, adevărului și minciunii, dreptății și nedreptății.

Anume din acest punct de vedere, Occidentul ne impune corectitudinea politică – o formulă specifică de centură a sensurilor, ce depășesc cadrul culturii de consum. Omul este restricționat nu doar să se expună, ci chiar să aprecieze careva fenomene și acțiuni ale altor oameni din aspectul normelor morale și spirituale. Anume în acest scop are loc promovarea insistentă a atitudinii „tolerante” față de minoritățile sexuale și perversiunile sexuale.

În anul 2009, cu aportul Occidentului, în Moldova, puterea în țară a trecut în mâinile fundamentaliștilor liberali, pentru care actualul sistem de valori occidental reprezintă adevărul în ultima instanță. Ideologia liberalismului se manifestă din start drept un program consecvent de eliberare a individului de toate structurile, relațiile, identitățile sociale.

Liberal-fundamentaliștii de la guvernare distrug și descompun intenționat și pretutindeni statul național ca institut, anulează suveranitatea națională și o substituie printr-un sistem de administrare mondială de rețea, bazat pe puterea structurilor politice supranaționale, băncilor mondiale și corporațiilor transnaționale. Anume acest scop este servit de procesul de integrare europeană prin adsorbția statelor naționale suverane.

De aceea, astăzi, noi, patrioții Statului Moldovenesc, adepții valorilor ortodoxe tradiționale, care, timp de secole, au cimentat poporul moldovenesc, declarăm: nu este suficientă doar înlocuirea guvernării și chiar schimbarea sistemului de guvernare (cu toate că aceștia sânt niște pași necesari pentru recuperarea națională). Este nevoie de schimbarea sistemului social-economic și eliberarea țării din sistemul oligarhic transnațional. Noi avem nevoie de un sistem social, bazat pe echitate socială și respect față de orînduirea socială tradițională. Aici ne putem sprijini doar pe experiența noastră națională și autoritatea Bisericii Ortodoxe – institutul social de primă importanță, care continuă să-și păstreze cea mai mare autoritate în societate.

Biserica Ortodoxă, prin documentul său de importanță majoră – „Bazele concepției sociale”, la capitolul „Munca și roadele ei”, susține următoarele: „Continuînd pe pămînt slujirea lui Hristos care S-a identificat pe Sine cu cei aflați în nevoi, Biserica iese întotdeauna în apărarea celor fără glas și fără putere. De aceea, ea cheamă societatea la împărțirea echitabilă a produselor muncii, prin care bogatul îl susține pe sărac, cel sănătos pe cel bolnav, cel apt de muncă pe cel în vârstă. Bunăstarea spirituală și supraviețuirea societății sânt cu putință numai în cazul în care asigurarea vieții, sănătății și a unei bunăstări pentru toți cetățenii e considerată o prioritate incontestabilă în distribuirea mijloacelor materiale”. O atare abordare este absolut incompatibilă cu sistemul oligarhic existent, care acționează după principiul „junglelor sociale”.

Cum poate fi demontat actualul sistem oligarhic? Pentru noi este absolut evident că nu poți obține victorie stând pe divan sau manifestând smerenie falsă. Facem o nouă trimitere la Bazele concepției sociale ale Bisericii Ortodoxe, compartimentul „Biserica și Statul”: „Dacă puterea îi obligă pe credincioșii ortodocși la apostazie față de Hristos și Biserica Lui și la păcate și fapte vătămătoare sufletului, Biserica trebuie să refuze să se supună Statului. Urmând glasului conștiinței sale, creștinul poate să nu împlinească poruncile Statului care-l împing la un păcat grav”. Acest document declară  dreptul creștinului la nesupunere civilă pașnică.

Începând cu 27 septembrie, 2015, Partidul Socialiștilor a declarat desfășurarea unei acțiuni de protest permanente împotriva autorităților Moldovei până la demiterea completă a guvernării și declararea de alegeri parlamentare anticipate. Noi protestăm împotriva politicii guvernării în toate domeniile vieții, inclusiv în sfera spirituală. Sântem conștienți de incapacitatea și de nedorința autorităților de a ne realiza inițiativele în sfera relansării spirituale a societății. Sfidarea valorilor noastre spirituale va continua atîta timp cît acest regim nu va fi spulberat în rezultatul alegerilor parlamentare anticipate. Imediat după victoria noastră noi vom realiza toate cele 6 puncte incluse în programul nostru. Și primul lucru pe care-l vom face va fi anularea legii criminale privind egalitatea de șanse și adoptarea unei legi care ar prevedea interzicerea propagandei homosexualismului în rândul minorilor.

Sântem conștienți de faptul că realizarea obiectivelor pe care ni le-am desemnat este posibilă doar cu un sprijin plenar din partea societății. Ceva mai devreme, în anii, când Rusia suferea la fel sub conducerea a câțiva oligarhi, la inițiativa actualului Preasfințit Patriarh Kiril, a fost instituit Soborul Popular Mondial Rus, care a devenit o platformă pentru formarea unei noi ideologii de relansare național-spirituală a Rusiei. Urmând acest exemplu, noi inițiem crearea Soborului Popular din Moldova, la care ar putea participa preoți, savanți, medici, pedagogi, jurnaliști, militari, ingineri, antreprenori, fermieri din toate colțurile Moldovei, inclusiv Transnistria.

Dușmanul nostru este puternic și viclean. El dispune de posibilități financiare enorme, aparat represiv și mass-media. Totuși, de partea noastră este Dumnezeu, Sfânta Scriptură și adevărul istoric.

Așa să ne ajute Dumnezeu.