Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Vlad Batrîncea: Bună ziua, stimate organe mass-media, astăzi Fracțiunea PSRM a depus mai multe sesizări către Curtea Constituțională (CC) a RM, ceea ce se referă în primul rînd la capturarea statului RM, la posibilitatea dizolvării Parlamentului, cît și  nemijlocit în ceea ce se referă la  jurisdicția constituțională.
Stimați prieteni, în ultima perioadă de timp dl Alexandru Tănase, Președintele CC și-a permis mai multe declarații politice, ceea ce în opinia noastră contravine eticii disciplinare și normelor existente în acest domeniu. Vă amintim aminte că fost Președinte a CC, d. Pulbere, în urma unui complot în cadrul CC a fost demis din funcție anume pentru declarațiile publice care vizau chestiuni care țin de competența CC și de colegialitate. Însă astăzi apelăm în special la declarația dlui Tănase precum că RM este stat capturat și totodată în altă declarație dl Tănase a menționat că Parlamentul nu  este pasibil dizolvării. Respectiv apre o întrebare absolut logică. DAcă RM este un stat capturat, ceea ce declară dl Tănase, de ce totodată el nu permite și nu vede posibilitatea dizolvării Parlamentului? Dle Tănase, în cazul în care CC nu oferă soluții foarte clare de ieșire din această situație și dacă Dvs și dacă CC nu oferă soluții, înseamnă  că apare o întrebare absolut logică și rezonabilă: poate Dvs sunteți complice a acelor persoane care au capturat statul?

Obiectivul de bază a PSRM pe perioada imediat următoare este dizolvarea PArlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Totodată, în acest ordin de idei și în aceste circumstanțe, noi sesizăm CC să ne interpreteze principiul independenței judecatorului constituțional  prin prisma declarațiilor lui, declarațiilor dlui Tănase, care sunt efecte încălcării principiului independenței judecătorului. Totodată solicităm ca Înalta Curte să ne spună dacă capturarea statului și conducerea lui prin interpușii săi nu este temei de dizolvare a Parlamentului.

Stimați colegi, noi considerăm că opinia CC tre să urmărească un principiu foarte clar,  fundamental, că poporul este suveran în RM. Oamenii vor dizolvarea Parlamentului. Moldovenii  vor alegeri anticipate. CC este menită și are ca sarcină îndeplinirea doleanțelor oamenilor, îndeplinirea voinței poporului. Așteptăm din partea CC soluții clare în vederea lichidării captivității, în vederea scoaterii RM și instituțiilor ei de sub captivitate.

Vasile Bolea: A, dacă o să-mi permiteți, referitor la aspectul juridic al prezentei sesizări, deci noi astăzi ne-am adresat la CC cu sesizarea privind interpretarea art. 137,138 din Constituția RM. Cum a menționat și colegul meu Vlad  Batrîncea, ultima perioadă de timp dl Alexandru  Tănase și-a permis mai multe să-și expună public mai multe opinii, declarații politice, care din punctul nostru de vedere nu sunt admisibile, adica nu poate fi admise de către un judecator al CC. Există un precedent în RM, atunci cand anii trecuți Președintele CC pe atunci, Dumitru Pulbere a fost demis din funcție pe motiv că  dumnealui s-a expus public pe o problema, o chestiune politică.

Noi, elucidând acest caz, venim în fața judecatorilor CC ca ei să interpreteze Constituția, dacă declarațiile dlui Al. Tănase sunt perfect legale conform Constituției și Legii cu privire la CC, dacă aceste declarații au fost mă rog, dumnealui și le-a expus în concordanță cu Constituția și care pot fi efectele unor asemeni declarații. Una ceea ce a remarcat colegul referitor la captivitatea RM și cum amenționa V. Batrîncea, care sunt efectele și cum putem să ieșim din această captivitate, atunci  cand într-o declarație dl Tănase spune că RM este un stat captiv și că se conduce în țara noastră prin persoane interpuse, în același  timp dumnealui a iesit cu declarații referitor la faptul că Parlamentul nu poate fi dizolvat în această perioadă în care trăim și o altă așa să-i spunem interpretare a Constituției se referă la principiul legalității independenței judecatorului și principiul colegialității, că știm cu toții că deciziile, hotaririle CC se iau colegial, în camera de deliberare și nicidecum judecatorul nu poate fi, adica nu poate ieși în public cu careva dclarații referitor la unele subiecte de ordin politic.

Și dacă un judecător a CC care a admis vociferarea unor sau expunerea sa asupra unor chestiuni de ordin politic, care sunt consecințele acestor expuneri? poate fi sancționat judecătorul, demis sau sancționat în alt mod prevăzut de Constituția RM?

În sesizarea noastră noi am adus cunostință judecătorilor CC referitor la cel puțin 13 sau 15 expuneri a dlui Al. Tănase și referitor la aceste expuneri, solicităm ca Înalta Curte să interpreteze aceste expuneri prin prisma Constituției RM. Dacă aveți careva întrebați.

Jurnalist nedeslușibil

Noi am solicitat ca această examinare să fie, această solicitare sesizare să fie examinat în mod de urgență. Cunoaștem toți că conform procedurilor stabilite de Curte, sesizarea privind interpretarea unor prevederi din Constituție urmează a se face în absența părților, iar Hotarîrea Decizia Curții se va pronunța public. Atunci cand se va pronunța CC asupra acestei sesizări, atuncea probabil noi vom fi înștiințați și inclusiv organele mass-media, pentru a vedea ce a decis Curtea.

Jurnalist: nedeslușibil

V. Bolea: să vedem care av fi interpretarea Curții. Sunt 6 judecători, ei toți trebuie să se expună asupra acestei sesizări.

Fadei Nagacevschi: Deci cu privirea care ați spus-o Dvs, noi nu căutăm soluții în favoare noastră sau în favoarea altcuiva. Noi căutăm explicații asupra principiului independeței judecătorului, care este reglementată atît de Constituția RM, cât  de legislația internă, atît și de Convenția Europeană a Drepturilor  Omului și conform principiului independenței judecătorului și coliagialității, judecatorul este obligat să se abțină de la declarații care ar afecta princiile ăsta două. În speță, judecatorul CC, a admis o serie de declarații publice, cu privire la niște chestiuni care vizau competența exclusivă a Plenului CC, aici vom vrobi despre posibilitatea autodizolvării Parlamentului, cu titlul de exemplu voi  menționa că în Republica Cehă de asemenea în Constituția Republicii Cehe nu este prevăzută expres posibilitatea autodizolvării Parlamentului, cu toate acestea cehii au admis-o.

Fracțiunea PSRM a și dorit să înainteze o sesizare cu titlu de inițiativă, o sesizare de interpretare a Constituției în ceea ce privește posibilitatea autodizolvării Parlamentului. Însă, pe motiv că dl Tănase a admis această declarație, noi în principiu am fost privați de posibilitatea  ca chestiunea respectivă să fie examinată în plenul CC, să avem o soluție așa cum prevede Constituția. Deasemenea, dl Președinte al CC s-a mai referit și cu privire la posibilitatea dizolvării Parlamentului în ultimile 6 luni  de către Președintele RM, iarăși această chestiune urma și urmează să fie examinată în plenul CC, dumnealui deja are o opinie prestabilită cu privire la soluțiile care ar putea să intervină. De ce dumnealui a acceptat să spună asemenea declarații? noi nu suntem împotriva dlui Tănase, să nu fie asta interpretat ca un abuz, o tentativă de a presa judecatorul CC, noi dorim ca să reintrăm în legalitate. Dacă se cere ca judecătorii instanțelor de judecată  să respecte Constituția și prevederile legii, de ce judecătorii CC nu ar trebui să respecte obligațiile sale profesionale? în opinia noastră, odată ce dumnealui a intervenit cu asemenea declarații, a depășit limitele cadrului legal și este pasibil sancționării disciplinare. De altfel, pentru această chestiune, noi vom interveni și cu o solicitare prin intermediul Parlamentului RM, or, conform Codului jurisdicției constituționale, persoanele sau autoritățile care numesc în funcție judecătorii constituționali sunt în drept să sesizeze CC cu privire la posibilitatea inițierea procedurilor disciplinare împotriva judecătorilor constituționali.

Respectiv, Fracțiunea PSRM va interveni cu o asemenea interpelare. În 2011 dl Dumitru Pulbere a fost eliberat din funcție pentru faptul că la o sait de știri, într-o tleeviziune, și-a permis să declare faptul că Președintele urma să dizolve Parlamentul, că altfel era vorba de uzurparea puterii în stat.Și el și-a expus opinia, și judecătorii CC cand l-au eliberat din funcție,  au constatat că prin aceste declarții, se încalcă principiul colegialității și se afectează reputația CC. Păi da, în cazul în care dl președinte al CC,  iese și spune atătea declarații, inclusiv cu privire la capturarea statului, dacă spui că statul e captiv, eu interpretez că CC nu-și face treaba, or pentru ce este CC? să vegheze respectarea principiului suveranității  și respectarea constituționalității în RM. DAcă spui, faci declarații, mai spune și soluții. Din declarațiile respective eu deduc că la noi e haos, eu asta și singur o văd. Eu vreau să văd soluții, judecătorii CC nu sunt politicieni, ei sunt cei ce veghează norma  constituțională și în situația în care tu nu dai soluții ci doar faci declarații politice, eu mă tem că nu meriți să ocupi o  asemenea funcție, o asemenea postură, respectiv de aceea am și intervenit noi pe căile permise de către Constituție, în vederea rectificării acestor erori în opinia noastră, ca re le comite judecatorul CC, cand iese cu declarații politice.

Deci una, vom veni cu inițiativă de sesizare a CC prin intemrediul Parlamentului și doi, noi,  fiecarea declarație politică care o considerăm noi că ea  este politică și deviază de la normele constituționale, solicităm CC ca e să fie examinată  prin prisma principiului independenței judecatorului constituțional, garantat de articolul 137 din Constituția RM, în speranța că CC va reintra în legalitate. Nu ne interesează pe noi,  noi nu urmărim dividende politice în cazul dat, noi urmărim reintrarea statului în legalitate, funcționalitatea lui, asta este important pentru noi. Altfel, degeaba mai trăim pe lumea asta.Vă mulțumesc.

Vlad Batrîncea: Stimați colegi, ca să fie foarte clar, noi nu suntem aici și nu avem multe speranțe însă vrem să avem claritate. CC are poziție? sau doar își fac raiting politic prin anumite declarații sterile. Dacă nu vom fi martori la  careva acțiuni și pași concreți, respectiv vom veni și cu anumite precizări și  de ce nu și aprecieri politice. Încă odată, ca să fie foarte clar obictivele: dizolvarea Parlamentului și scoaterea instituțiilor  statului de sub controlul politic. Asta e în opinia  noastră reprezintă soluția în problema capturării  statului RM. Doar după  alegeri parlamentare anticipate, noi socialiștii  care cu certitudine vom fi parte componentă  a guvernării, vom face totul ca să avem  justiție cu adevărat independentă în RM și de ce nu și jurisdicție constituțională. Avem viziuni clare vrem să oferim  cetățenilor RM o justiție adecvată și o justiiție liberă și corectă. Vă mulțumim.