Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 26 noiembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 3 – 37
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.302 din 19 august 2015 pentru acceptarea amendamentelor I și
II la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.303 din 19 august 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la
Protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen
lung a programului de cooperare pentru supravegherea și
evaluarea transportului la distanță lungă al poluanților atmosferici
în Europa (EMEP).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.359 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea Hotărîrii
Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente
privind Concepția de cooperare a statelor-membre ale Comunității
Statelor Independente în lupta cu infracțiunile savîrșite cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.273 din 8 iulie 2015 cu privire la expertiza judiciară și statutul
expertului judiciar.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.395 din 16 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea
articolului 14 al Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind
actele de stare civilă.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.421 din
30 octombrie 2015 pentru completarea punctului 1 litera a) din
Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu
2
privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de
odihnă în Republica Moldova.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.242 din 5 iunie 2015 cu privire la modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea privind organele securității statului –
art.11; Legea cu privire la sistemul penitenciar – art.35, 36, 37;
ș.a.).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.337 din 28 septembrie 2015 privind supravegherea pieței.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.338 din 28 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea privind securitatea generală a
produselor – art.1, 2, 3, Capitolul IV ș.a.; Legea privind controlul
de stat asupra activității de întreprinzător – art.29).
12. Dezbaterea în lectură finală a proiectului de Lege nr.195 din
14 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Codul penal – art. 67, 89, 91, 96; Codul de procedură
penală – art. 821; Codul de executare al Republicii Moldova –
art. 173, 187; ș.a.). Procedura de vot a proiectului nr.195 se
transferă pentru o ședință ulterioară.
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.466 din
13 noiembrie 2015 pentru modificarea anexelor la Hotărîrea
Parlamentului nr.9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea
componenței nominale a comisiilor permanente ale
Parlamentului.
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.467 din
13 noiembrie 2015 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea
Parlamentului nr.29 din 5 martie 2015 privind alegerea membrilor
supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului.
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.406 din 22 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetățenilor
pentru apărarea Patriei – art.21; Codul contravențional –
art.372).
Ședința începe la ora 10.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului.
3
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Bună dimineața.
Vă rog să vă luați locul, să începem ședința de
...

Citate Video