Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 10 decembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.270 din 7 iulie 2015 cu privire la modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile –
art. 3, 6, 8; Codul de procedură civilă – art. 96; Codul de
executare; Legea pentru aprobarea Metodologiei de calculare a
tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în
Cadastru și de filialele acesteia – anexa; ș.a.).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.435 din 3 noiembrie 2015 pentru
modificarea anexei nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie
2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.392 din 15 octombrie 2015 cu
privire la plata de către producătorii de produse vitivinicole a
contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.357 din 5 octombrie 2015 pentru
modificarea Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de
salarizare a funcționarilor publici (anexa nr.2).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.445 din 5 noiembrie 2015 pentru completarea articolului 17
alineatul (4) din Legea nr.1585 din 27 februarie 1998 cu privire la
asigurarea obligatorie de asistență medicală.
8. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.396 din
16 octombrie 2015 privind acceptarea de către Republica
Moldova a Statutului Conferinței de la Haga de Drept
Internațional Privat. Proiectul a fost dezbătut într-o ședință
anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
2
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.320 din 14 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea
articolului 19 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire
la statutul judecătorului.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.419 din 30 octombrie 2015 pentru
ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru
facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea
obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA).
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.420 din 30 octombrie 2015 pentru implementarea prevederilor
Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la
conturile străine (FATCA) și modificarea și completarea unor
acte legislative.
12. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.336 din
28 septembrie 2015 pentru completarea unor acte legislative
(Legea privind comerțul electronic – art. 11; Codul
contravențional – art. 344). Proiectul a fost dezbătut într-o
ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar
votului.
13. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.338 din
28 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind securitatea generală a produselor –
art. 1, 2, 3, Capitolul IV ș.a.; Legea privind controlul de stat
asupra activității de întreprinzător – art. 29). Proiectul a fost
dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a
fost supus doar votului.
14. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.470 din
21 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi –
art. 10; Legea privind activitatea particulară de detectiv și de
pază – art. 8, 11, 16, ș.a.). Proiectul a fost dezbătut într-o ședință
anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost su
...