Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – SEPTEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 29 septembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Declararea deschiderii sesiunii de toamnă. (Intonarea Imnului de Stat al
Republicii Moldova și onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
3. Alocuţiunea doamnei Maria Postoico − preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
4. Alocuţiunea domnului Valeriu Streleț − preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova.
5. Alocuţiunea domnului Dumitru Diacov − preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Democrat din Moldova.
6. Alocuţiunea domnului Ion Hadârcă − preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal.
7. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1750 din 27 iulie 2011 privind ratificarea Protocolului
adiţional la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de
Comerţ Liber (CEFTA).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1686
din 20 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat – art. 4; Legea privind accesul la informaţie – art. 1, 5, 7, 8, 12; ş.a.).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1801 din 4 august 2011 pentru ratificarea Convenţiei
Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.160 privind statistica muncii.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1802 din 4 august 2011 pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale.
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1834 din 12 august 2011 pentru ratificarea
2
Memorandumului de înţelegere privind cooperarea şi susţinerea Secretariatului
Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est.
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2078 din
23 septembrie 2011 privind modificarea componenţei nominale a unor comisii
permanente ale Parlamentului.
14. Ora interpelărilor.
15. Răspunsul domnului Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei Dorin
Draguțanu la întrebarea adresată de către domnul deputat Igor Dodon, Fracțiunea
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, cu privire la cazurile de
înstrăinare ilegală a acțiunilor unor bănci comerciale.
16. Răspunsul domnului Președinte al Comisiei Naționale a Pieței
Financiare Mihail Cibotaru la întrebarea adresată de către domnul deputat Igor
Dodon, Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, cu privire la
cazurile de înstrăinare ilegală a acțiunilor unor bănci comerciale.
17. Răspunsul domnului Procuror General al Republicii Moldova Valeriu
Zubco la întrebarea adresată de către domnul deputat Igor Dodon, Fracțiunea
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, cu privire la cazurile de
înstrăinare ilegală a acțiunilor unor bănci comerciale.
18. Răspunsul domnului ministru al justiției Oleg Efrim la întrebarea
adresată de către domnul deputat Igor Dodon, Fracțiunea Partidului Comuniștilor
din Republica Moldova cu privire la cazurile de înstrăinare ilegală a acțiunilor unor
bănci comerciale.
19. Prezentarea de către domnul ministru al apărării al Republicii Moldova
Vitalie Marinuța a informației privind vinderea în condiții suspecte a armamentului
din dotarea Armatei Naționale. Dezbaterea acesteia.
20. Interpelări adresate de către deputați.
21. Declarația domnului deputat Ion Butmalai.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Ora 10.00.
Secretariatul,
Rog să anunța
...