Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2016
Ședința din ziua de 31 martie 2016
(STENOGRAMA)
SUMAR
1.Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
2.Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3.Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.501 din 15 decembrie 2015 cu privire la Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2014. Proiectul nr.501 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
4.Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.500 din 15 decembrie 2015 cu privire la Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în perioada 2011 – 2013. Proiectul nr.500 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
5.Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.119 din 24 martie 2016 pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova. Proiectul nr.119 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
6.Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.146 din 15 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (art. 2, 3, 7 ș.a.).
7.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.304 din 19 august 2015 pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia.
8.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.366 din 8 octombrie 2015 pentru modificarea Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale nr.289-XV din 22 iulie 2004 (art.19).
9.Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege nr.293 din 27 iulie 2015 pentru modificarea articolului 67 al Codului contravențional nr.218 din 24 octombrie 2008.
10.Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.461 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 74 al Codului contravențional nr.218 din 21 octombrie 2008. Pentru lectura a doua proiectul nr.461 va fi comasat cu proiectul de lege nr.61 din 25 februarie 2016, proiectul nr.61 fiind ca proiect de bază.
11.Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.462 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 771 al Codului contravențional nr. 218 din 21 octombrie 2008.
12.Prezentarea, de către domnul ministru al mediului Valeriu Munteanu, a informației privind politicile de protecție a rîurilor Nistru și Prut, în special privind contracararea activităților economice ilegale – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
13.Interpelări.
Ședința începe la ora 10.04
Lucrările sînt prezidate de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, asistată de domnul Vladimir Vitiuc, vicepreședinte al Parlamentului.
Doamna Liliana Palihovici:
Stimați colegi.
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile în sală.
Rog Secretariatul Parlamentului,
Să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Andronachi Vladimir – cerere, Deliu Tudor – concediu medical, Candu Andrian – deplasare, Caraseni Demian.
3
Doamna Liliana Palihovici:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Vă rog să onorăm Drapelul de Stat. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Pînă a trece la dezbaterea ordinii de zi pentru ședința de azi și următoarele trei ședințe, vreau să vă anunț că azi își sărbătorește ziua de naștere domnul dep
...

Citate Video