Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Domnul X: Indescifrabil!

Viorel Dandara, Viceprimar de Orhei: Vă mulțumesc. Deci astăzi aș vrea să vă aduc la cunoștință o istorie de încălcare grosolană a legii în orașul nostru. Venind în funcția de Primar, Viceprimar, cer iertare, al orașului pe probleme economice și finanțe, am purces la analiza acelor întreprinderi de..., aș spune eu, importanță vitală pentru oraș. În primul rând, ceea ce constituie bogăția de bază a orașului, adică carierele. Analizând activitatea împreună cu serviciul juridic al Societății cu Răspundere Limitată, Cariera Ivanos, am depistat că la moment în Primărie nu există niciun document juridic care ar asigura legalitatea activității acestei întreprinderi. Deci, în urma studiului am depistat că istoria în cauză începe încă în anul 1997 când autoritățile publice locale au dat în gestiune întreprinderii individuale I. Balaban terenul pe care era amplasată cariera în cauză, pentru a-l restabili și a-l recultiva în scopul prestabilit destinației acestora ca teren agricol. Deci, profitând de această situație Întreprinderea Individuală I. Balaban, este reorganizată în Societatea cu Răspundere Limitată, Cariera Ivanos. În anul 2011, care ca succesoare de drepturi a Întreprinderii Individuale nu a purces la restabilirea terenului, din contra, a mers spre exploatarea acestuia, adică extragerea pietrișului într-un mod ilegal. În 2002 încă, administrația locală a emis o decizie de retragere a dreptului de folosință a terenului deoarece în perioada respectivă nu au fost respectate condițiile de recultivare a terenului, dar până la moment această carieră este exploatată fără careva drepturi asupra ei.

Deci, noua componență a administrației publice locale, încă în anul 2007 a înaintat în instanță o acțiune cu privire la retragerea a terenului din posesia Carierei Ivanos. Vreau să aduc la cunoștință că o bună parte sau majoritatea cetățenilor care locuiesc în apropierea carierei respective au avut de suferit, mai ales bunurile lor, fiind chiar unele aduse într-o stare gravă, aș zice. Deci, pentru evitarea cauzării pe viitor a prejudiciilor cetățenilor orașului Orhei, deci, administrația actuală a înaintat o cerere în judecată și la rândul său Curtea de Apel pe data de cinci septembrie, a aplicat măsura de asigurare a acțiunii prin interzicerea extragerii zăcămintelor naturale și stoparea activității de comercializare ale acestora.

Deci, în contextul celor menționate, aș vrea să menționez clar, Primăria își va menține ferm poziția privind returnarea terenului orașului, Primăria va cere instanței compensarea prejudiciilor aduse bunurilor cetățenilor ce locuiesc în preajma carierei. Deci, imediat după decizia instanței de judecată privind returnarea terenului în posesia gestiunii Primăriei, Primăria va decide soarta acestei cariere, consultând obligatoriu poziția cetățenilor orașului. Totodată, chiar dacă locuitorii vor decide exploatarea în continuare a carierei Ivanos, aceasta se va efectua pe baza a următoarelor principii, care aș vrea să le accentuez deosebit. Deci, în primul rând, bogăția orașului trebuie să aparțină cetățenilor acestuia. Cetățenii care au avut de suferit în urma exploatării nelegitime a acestei cariere, vor primi spații locative în locul celor deteriorate. Deci, cariera va fi exploatată doar exclusiv de către o întreprindere municipală și nu în ultimul rând , vreau să accentuez că veniturile de milioane care au fost obținute ilegal de către asociații, Socitatea cu Răspundere Limitată, Cariera Ivanos, vor fi redirecționate la compensarea cheltuielilor comunal-locative ale cetățenilor orașului.

Deci, în contextul celor menționate, solicităm respectuos implicarea la maximum a tuturor instanțelor de drept pentru a soluționa această ilegalitate comisă în orașul nostru, care durează deja de mai mult de zece ani. Vă mulțumesc pentru atenție.

Sergiu Labliuc, jurist, avocat-stagiar, Primăria orașului Orhei: Deci, mă numesc Sergiu Labliuc, sunt jurist, avocat-stagiar, care reprezint Administrația Publică Locală în instanțele de judecată, inclusiv în prezenta cauză și aș vrea să reafirm poziția oficială a administrației publice locale și totodată vreau să atrag atenția că primind apelurile de la populația orașului Orhei, care locuiește în preajma acestei cariere, noi imediat am luat toate măsurile necesare pentru a stopa ilegalitatea. Atrag atenția dumneavoastră că cetățenii orașului Orhei, care locuiesc în zona resectivă suferă, au suferit din cauza exploziilor care s-au efectuat în zonă. Deci, clădirile respective au anumite crăpături, sunt deteriorate, nimeni nu compensează aceste prejudicii, pe când asociații carierei primesc niște venituri colosale. Noi am sesizat Procuratura pe marginea acestui caz și i-am acționat în judecată, după cum a vorbit și domnul Viceprimar. Deci, poziția noastră este fermă. Primăria nu are oarecare, să spunem așa, motive incorecte. Noi nu căutăm decât binele orașului și o să fim fermi pe poziția noastră și salutăm justiția moldovenească pentru aplicarea asigurării acțiunii. Vă mulțumesc.

Domnul X: Indescifrabil.

Jurnalist: Oxana Botnari, Publika TV. Domnule Viceprimar, spuneți, vă rog, câte persoane locuiesc în zona afectată și dacă prezintă aceste locuințe pericol pentru viața oamenilor, dacă continuă să locuiască acolo?

Viorel Dandara: Deci în zona afectată e foarte greu de menționat câte peroane locuiesc pentru că urmează să analizăm raza de acțiune a acelor explozii care să .... Dacă luăm raza chiar direct aproape de carieră, cred că nu este mai puțin de douăzeci-treizeci de locuință, dar dacă luăm raza exploziilor, ea poate fi majorată de câteva ori. Pentru noi este important că acestă carieră influențează nu doar locuințele cetățenilor, dar și contribuie la posibilele alunecări de teren, care pot avea consecințe mult mai grave decât cele pe care le avem la moment. Necătând că și cele pe care le avem la moment, dacă am fi noi cineva în locul acelor locuitori din preajmă, când casa ți-i deteriorată și ai niște crăpături că poți să introduci nu doar mâna, dar și ceva mai grav, atunci cred că lucrurile vorbesc de la sine.

Jurnalist: Când ar putea să primească locuințele noi dacă va fi deja decizia judecătorilor?

Viorel Dandara: Și în cel mai scurt timp, de îndată ce instanța va decide soarta carierei în cauză. Dar eu sper că noi vom încerca să nu așteptăm chiar și decizia finală. Dacă într-adevăr e vorba de acele locuințe care au fost deteriorate la maximum.

Sergiu Labliuc: Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să completez pe domunl Viceprimar. Deci, noi cu toții cunoaștem, probabil cu toții cunoaștem că instanțele de judecată la noi, cu părere de rău, sunt supraîncărcate, respectiv, noi nu ne așteptăm la soluționarea problemei într-o lună, nici în câteva luni. Noi suntem gata să ne luptăm și jumătate de an și un an de zile dacă va fi necesar, dar aceasta nu ne va schimba poziția luată o dată în favoarea cetățenilor. Și aș vrea să spun că în afară de prejudicierea intereselor orașului, prin dăunarea locuințelor cetățenilor, aș vrea să atrag atenția dumneavoastră și asupra faptului că cariera a fost acordată pentru recultivarea terenului, cu titlul gratuit, pentru un termen de zece ani. Au trecut mai mult de zece ani, au trecut în jur de douăzeci de ani, orașul nu are niciun bănuț din exploatarea acestei cariere și nici nu vedem rezultatele cultivării terenurillor în scopuri agricole. Se face extragerea zăcămintelor naturale ziua în amiaza mare, toți cunosc, toți văd și este o încălcare grosolană a legii.

Jurnalist: Mă scuzați, dar o sumă este a prejudiciului stabilită?

Juristul: Deci, am făcut niște calcule aproximative Din 2003 prejudiciul se estimează în jurul la cinci milioane de lei, asta numai chiria care noi am fi putut-o primi dacă am fi dat acest teren cu titlul (indescifrabil). Adică pentru exploatarea contra-plată.

Domnul X: Indescifrabil.

Viorel Dandara: Deci, pot doar să mai adaug câteva cuvinte la cele spuse de colegul meu. Aș vrea să menționez că toate autobasculantele, care circulă de la carieră înspre clienți, unde se livrează pietrișul, practic se folosesc de drumul orașului. Adică nu sunt careva drumuri, care ar permite ca aceste autobasculante să nu deterioreze și drumul orașului. Deci, practic am putea menționa că prejudiciul este adus nu doar direct prin netransferarea de venituri la buget, prin deteriorarea caselor locuitorilor, dar și prin deteriorarea drumurilor, la care în principiu, Societatea cu Răspundere Limitată în cauză nu a contrbuit cel puțin măcar cu careva finanțări, să spunem, reparația drumurilor. Deci, din bugetul orașului drumurile se repară, Societatea cu Răspundere Limitată le distruge și în contextul activității ilegale, adică fără careva documente care ar justifica activitatea. Vă mulțumesc.

Domnul X: Indescifrabil.

Viorel Dandara: Vă mulțumim.