Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Alina Șargu: Bună ziua stimați reprezentanți ai mass-media, vă mulțumim mult pentru interesul manifestat. Tema de astăzi este politic, dar nu vizează campania electorlaă. În continuare vom prezenta noul program și planul de acțiuni al Partidului Politic Șor. Voi oferi cuvânt Marinei Tauber, care este membru al Consiliului Național Politic, doamna Reghina Apostolova, viceprimar de Orhei, membru al Consiliului Național Politic și Pavel Verejanu, președinte al Fracțiunii Pentru Orhei, la fel membru al Consiliului Național Politic. Poftim, Marina.

Pavel Verejanu: Bună ziua stimați domni. La sfârșitul lunii seprtembrie a avut loc conferința republicană. Necătând la acest fapt că era planificată, aceasta a devenit un eveniment istoric fiindcă partidul s-a prezentat la această conferință deja cu un conducător nou și anume Ilan Șor. Rezultatul convingător din orașul Orhei precum și experiența de succes a gestionării orașului au dat un impuls decisiv pentru a renaște această organizație a noastră. Avem o șansă unică de a deveni o forță politică nouă și deosebită. Și să înfăptuim acea revoluție propusă și mult așteptată de poporl țării noastre. Numai în ultima perioadă pot să vă spun că foarte mulți reprezentanți ai obștii civile s-au aliniat în rândurile noastre și prin urmare aceste rânduri ale noastre au fost reînnoite și renovate. Toate acestea au condus la revizuirea rolului, obiectivelor și scopurilor noastre care este și scopul de promovare a interesului cetățeanului simplu. Unul din rezultatele acestei conferințe a fost și redenumirea partidului nostru în Partidul Șor. Pentru prima dată un lide rpolitic își asumă responsabilitatea personală de partid, a cui idei, socpuri și metode sânt ca reprezentanță și oportunitate pentru acest partid. El va fi cu acea mare responsabilitate sub numele Șor. Oamenii vor percepe acest fapt ca pe un garant al calității, o garanție a intențiilor de bună credință ale organizației noastre și a liderului acesteia.

Marina Tauber: Bună ziua încă o dată. O să continui cu un alt rezultat important și logic. A fost decizia de a adopta un nou program politic al partidului. Programul integral va fi publicat în scurt timp dar am dori să dezvăluim câteva dintre elementele sale. Acest document presupune că scopul principal al activității politice a partidului Șor reprezintă schimbarea calitativă imediată a situației social-economice și politice din țară. Edificarea în Republica Moldova a unui stat al bunăstării sociale. Elementul-cheie al unui astfel de stat sunt garanțiile sociale extinse pentru cetățeni carea au la bază solidaritatea socială toatlă, economia durabilă și rolul decisiv al statului în domeniile și sectoarlee care abordează interesele păturilor sociale largi.

Pentru noi, omul reprezintă valoarea și sensul principal. Propunem abordării principal noi în credința unui șir de chestiuni, printre care: garanții sociale obligatorii. Fiecărui om, indiferent de posibilitățile acestuia, trebuie să-i fie garantate necondiționat asisitența medicală gratuită, pentru pensionari după primele luni după ce vom accede la putere și timp de doi ani pentru restul cetățenilor. Viața și sănătatea omului nu trbeuie să depindă de averile lui. Învățământ gratuit, învățământ profesional. Învățământul general și superior va fi gratuit. În primul rând vom înființa un lanț de școli medii profesionale pentru instruirea profesională a tinerilor. La finisarea studiilor, toți studenții garantat vor fi plasați în câmpul muncii după specialitate în case de servicii care vor fi deschise pe lângă școlile profesionale. În baza acestui combinat, elevii școlilor profesionale vor putea nu numai să-și practice activitățile, dar și garantat să obțină primul lor loc de muncă.

Capitalul matern. Suma va crește la nașterea fiecărui următor copil. Magazine sociale și scutiri pentru pensionari. Pensionarii vor beneficia de prețuri accesibile la produse și mărfuri. De asemenea, vor fi reduse smenificativ tarifele pentru servicii. Economia și rolul principal al statului. O economie dezvoltată și durabilă reprezintă condiția-cheie pentru edificarea statului bunăstării sociale. Rolul statului nu trebuie să se limiteze doar la funcțiile de control și reglementare. În anumite cazuri, statul poate și ar trbeui să fie un participant mai activ. D eexemplu monopolul statului asupra unui șir de activități. Astfel de activități specifice cum ar fi jocul de noroc, vânzarea de tutun și acool precum și altele, pot fi controlate de momopolul de stat. Statul va putea controla aceste activități în beneficiul societății. Va putea îmbunătăți protecția socială a populației. Asigura decriminalizarea acestor sectoare. revenirea sub controlul statului și păstrarea marilor companii energetice. Acest lucru va pemrite reducerea tarifelor pentru populație precum și va concolida securitatea noastră energetică.

Protecția strictă a producătorului autohton. Vom introduce restricții până la interdicția privind importul de bunuri care sunt produse sau pot fi produse în Moldova. Dacă va fi nevoie, vom ridica problema revizuirii condițiilor participării noastre la Organizația Modnială a Comerțului. Gospodăriile colective moderne, asocierea proprietarilor de terenuri și a țăranilor în gospodării colective mari, cu mijloace tehnice moderne. Tehnologii și subvenții semnificative din partea statului. Vom introduce achiziții publice anuale pe scară largă. vom restabili sistemul de consum. Vom introduce elemente ale economiei planificate în domeniul agriculturii.

Toate acestea vor întoarce țării noastre faima de plai înflorit și vor rezolva problemele social-economice ale statului. Un alt punct important- deschiderea rafinăriilor de stat, asigurarea necesităților țării cu combustibil și lubrifianți în urma exploatării propriilor rafinării. Combustibilul va fi mai accesibil iar veniturile Trezoreriei de Stat vor crește. Justiție echitabilă și dictatura legii. Societatea noastră are nevoie de o justiție echitabilă la fel ca de aer. Tribunale populare. Astăzi instanțele și judecătorii care decid în mod individual soarta oamenilor sunt cei mai corupți. vom introduce tribunalele populare. Acestea se vor bucura de încrederea oamenilor și nu vor admite greșeli judiciare și corupție.

Acestea sunt doar câteva aspecte ale programului nostru. fiecare propunere este binegândită și calculată. Acest fapt ne va permite să implementăm ideile noastre într-un timp foarte scurt. Mijloacele și resursele vor fi obținute prin realocarea fondurilor de stat. De exemplu din contul reducerii cheltuielilor pentru armată. Un alt exemmplu ar fi introducerea unui sistem de impozitare progresivă după exemplul țărilor scandinave: cu cât venitul este mai mare, cu atât impozitl va fi mai mare.

Reghina Apostolova: [indescifrabil].

Marina Tauber: Dragi prieteni, acum aș vrea să vă comunic planul de acțiuni după alegeri și venirea la putere. După victoria noastră la alegerile din anul 2018, planul de acțiuni al Partidului Șor va fi extins și suplimentat cu noi detalii. Ceea ce știm noi însă cu siguranță, deja astăzi este că după alegerile parlamentare, planul va conține următoarele proiecte: va fi extinsă rețeaaua de magazine sociale și a listei de mărfuri vândute aici. Sarcina noastră principală este să deschidem magazine sociale în fiecarea localitate mare din țară, inclusiv comune. Iar în orașe și centre raionale câteva asemenea magazine. În satele mici vor funcționa magazinele sociale mobile. Deschiderea la nordul și sudul Moldovei, inclusiv Găgăuzia, după exemplul Orheiului, a școlilor profesional tehnice. Niciun absolvent al gimnaziilor nu trebuie să rămână fără studii de specialitate. Tuturor absolvenților școlilor profesional tehnice le vor fi asigurate, prin lege, un loc de muncă, potrivit profesiei alese. Locuințe sociale în întreaga țară. Proiectul de construcție al locuințelor sociale pentru bugetari care este testa acuma în Orhei va fi extins în întreaga țară. În fiecare an vom putea asigura cu locuințe sociale, cu propria lor casă contra unei sume practic simbolice aproximativ 1000 de fmailii tinere și angajați din sfera bugetară. Imediat după alegeri vom începe procesul de creare a gospodăriilor colective moderne. În primul an după alegeri vom pune în practică tribunalul popular. Vom pune în aplicare asistența medicală și medicamentele gratuite.

Doamnelor și domnilor, tot ce am planificat și deja implementăm cu succes, este din punctul nostru de vedere vital pentru toți cetățenii țării noastre. Noi, membrii Pratidului Șor declarăm astăzi că această organizație a venit cu intenții serioase și pentru mult timp. Nu ne va opri nicio dificultate, niciun obstacol. Mereu vom fi alături de popor, de oameni simpli. Noi vom demonstra prin fapte concrete că suntem capabili să admnistrăm nu doar un oraș, dar și întreaga țară. Vă mulțumesc.

Jurnalist: O concretizare doar. Ce părere aveți despre cum este derulat dosarul în cazul furtului miliardului, asta în condițiile în care liderul partidului dumneavoastră figurează în acest dosar?

Alina Șargu: Eu îmi cer scuze, din start am spus că este briefing și nu este o conferință de presă unde sânt oferite întrebări-răspunsuri. Mulțumim foarte mult.

Marina Tauber: Mai ales astăzi tematica briefingului nostru este „noul program și planul de acțiuni al partidului”.
O temă mult mai importantă pentru cetățenii noștri. Mulțumim foarte mult.

Alina Șargu: Noi astăzi nu comentăm nimic, noi am propus atenției dumneavoastră programul și planul de acțiuni al Partidului Șor și vom reveni cu detalii și alte răspunsuri altă dată.

Citate Video