Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 3 noiembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Părăsirea Sălii de ședințe a Parlamentului de către Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de
Lege nr.2060 din 22 septembrie 2011 privind aprobarea Strategiei de reformare a
sectorului justiţiei pentru anii 2011 – 2016.
5. Ora întrebărilor.
6. Răspunsul domnului ministru al dezvoltării regionale și construcțiilor
Marcel Răducan la întrebarea domnului deputat Petru Vlah referitor la demolarea
Stadionului Republican.
7. Răspunsul domnului viceministru al tineretului și sportului Octavian
Bodișteanu la întrebarea domnului deputat Petru Vlah referitor la demolarea
Stadionului Republican.
8. Răspunsul domnului ministru al sănătății Andrei Usatîi la întrebarea
domnului deputat Ion Butmalai referitor la situația Spitalului raional Cahul.
9. Întrebările adresate de către deputați.
Ședința începe la ora 10.31.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Da, stimaţi colegi,
După aceste declaraţii făcute, permiteţi-mi, regulamentar, să declar şedinţa,
care a fost întreruptă vinerea trecută, să declar această şedinţă închisă. Şi,
constatînd în continuare caracterul deliberativ, să anunţ deschisă şedinţa de astăzi a
Parlamentului și vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.)
Cu pauză?
2
Stimaţi colegi,
În ziua de ieri, a avut loc şedinţa Biroului permanent şi, în cadrul Biroului
permanent, noi toţi împreună, cu majoritatea necesară de voturi, am decis ca
şedinţa de astăzi a plenului Parlamentului să fie integral dedicată examinării
proiectului de Lege privind aprobarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei
pentru anii 2011 – 2016, un document de o importanţă deosebită, de o complexitate
deosebită. Și am constatat că şi discuţiile vor fi largi, dezbaterile vor fi foarte şi
foarte multe, dat fiind caracterul complex al acestui document.
Pe care motiv, propunerea este: Raportul privind inundaţiile, fiind inclus pe
ordinea de zi, să-l facem mîine şi toate alte subiecte, la fel, să le facem mîine,
potrivit deciziei Biroului permanent, la care ne-am referit. Fiindcă această
strategie, într-adevăr, merită o discuţie absolut separată.
Înainte de a asculta propunerile dumneavoastră, la acest început de şedinţă,
vreau să vă anunţ, stimaţi colegi, tradiţional de altfel, că în perioada premergătoare
şedinţei de astăzi şi-au sărbătorit ziua de naştere colegii noştri domnul Tudor Deliu
şi domnul Valeriu Guma. Să-i felicităm şi să le dorim un foarte frumos ”La mulți
ani!”. (Aplauze.)
Microfonul nr. 5.
Domnul Gheorghe Brega – Fracţiunea PL:
Mulţumesc, domnule Preşedinte.
Azi este joi, ziua de întrebări, solicităm să fie invitată Agenția
Medicamentului, directorul Agenției Medicamentului. Dar, ca să nu fie confuzie,
deci, solicitarea aceasta este susținută de: domnul Mihai Ghimpu, domnul Ion
Hadârcă, doamna Corina Fusu, domnul Popa, doamna Guțu, domnul Munteanu,
deci de toată fracțiunea. Ca să nu iasă fiecare la microfon și să spună, să facă
îmbulzeală.
Ca atunci, pe urmă, o să revină că nu este susținută de fracțiune. Bine? Deci
are dreptul fiecare …
Domnul Marian Lupu:
(Rîde.) Da, eu mă gîndeam, de ce oare îi menționați așa pe toți? Acum miam
dat seama.
Domnul Gheorghe Brega:
Asta-i, am făcut o confuzie data trecută.
Domnul Marian Lupu:
Bine.
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniță – Fracțiunea PLDM:
Stimați colegi,
Pentru ziua de mîine Comisia economie, buget și finanțe este gata ca să
examinăm proiectele nr.2
...