Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Vlad Bătrâncea, deputat: Bună ziua stimați reprezentanți ai mass-media. vă mulțumesc pentru prezență la această conferință de presă care o fac în calitatea mea de vicepreședinte al Comisiei parlamentare de educație, cultură, tineret, sport și mass-media.
conferința de presă cu genericul „Problemele și încălcările în irganizarea examenelor de bacalaureat”. Cu părere de rău vă nformez că deja sunt nevoit să organizez această conferință de presă în legătură cu blocajele și mușamalizarea în activitatea comisiei care trebuie să facă mai multă lumină și să propună soluții concrete la acele probleme care au fost, au fost vociferate în Parlamentul republicii Moldova. Vă aduc la cunoștință sau vă aduc aminte că în luna iunie și în luna septembrie am propus audieri parlamentare pe marginea acestui subiect, am informat plenul Parlamentului despre multiple încălcări în activitatea Agenției Naționale de Curiculă și Evaluare, agenția care a comis mai multe ilegalități, inclusiv de ordin financiar și comisia care practic a provocat problemele în organizarea sesiunii de bacalaureat în 2017 prin elaborarea testelor ce nu corespund curiculei școlare și prin alte încălcări despre care vom vorbi un pic mai încolo.
am propus crearea Comisiei parlamentare speciale privind examinarea acestei probleme și am văzut că până la urmă această propunere a fost refuzată de majoritatea parlamentară.

S-a ajuns la hotărârea prin care s-a creat o comisie specială în cadrul Ministerului Educației, care urma să informeze și să organizeze audieri parlamentare în cadrul comisiei permanente de profil. Și ieri, după 4 luni de tergiversare, de mușamalizare, ieri am avut așa-zise audieri în cadrul comisiei permanente în Parlament.

Cu părere de rău am constatat că aceste audieri au fost mimate și comisia de educație din cadrul Parlamentului Republicii Moldova nu a aprobat nicio hotărâre în acest sens. Asta după 4 luni de examinare a acestei probleme. Ieri, Ministerul Educației a prezentat un raport, raport al comisiei speciale din cadrul Ministerului Educației, un raport pe marginea activității Agenției Naționale de Curiculă și Evaluare. Dar cu părere de rău ne-am ciocnit de situația că niciun membru al comisiei din Parlament, niciun deputat nu a făcut cunoștință cu acest raport și nu am avut discuții serioase și fundamentale pe marginea problemelor depistate de comisie.

Domnul președinte al comisiei, domnul Hotineanu, fiind întrebat de presă cum comentează el acele informații pentru care am venit ieri la ședință, a spus că ceea ce a prezentat deputatul Bătrâncea precum că este luată din internet. Cu părere de rău, nici domnul Președinte al Comisiei nu a făcut cunoșțtință cu materialele de lucru și cu confuziile comise din cadrul Ministerului Educației.

Țin să vă informez că prin intermediul conferinței de astăzi, vreau să fac public raportul Comisie, pe care am primit-o eu, în calitate de deputat în Parlament, ca și răspuns la interpelarea către Ministerul Educației. Este un raport amplu prin care constatăm multiple încălcări în activitatea Agenției de curiculă și evaluare. Consider că acele încălcări financiare, încălcări administrative, care au avut loc în cadrul acestei agenții, cât și multiple încălcări în organizarea sesiunii de BAC, au influențat negativ organizarea acestor examene și testări. Considerăm că ei nu au făcut față cerințelor legale și nu au făcut față nici situației pe care o avem astăzi în învățământul secundar.

Nu este bine că acel Minister și acea agenție care au insistat mult să instaleze camere de luat vederi în clasele unde copii susțin examenele la BAC, care au instalat detectori de metal, care au bătut joc de copii, care au exercitat pressingul psihologic asupra copiilor și care pretind că organizează procedura de examinare la un nivel foarte transparent, nu este bine, stimați colegi din cadrul Ministerului Educației și din cadrul acestei agenții, când dumneavoastră ascundeți faptele de încălcări și ilegalități din cadrul acestei agenții. Eu înțeleg că aveți etică profesională și vreți să acoperiți unele fărădelegi, nu vreți să le aduceți la cunoștința opiniei publice, dar asta o să o facem noi. De aceea că dacă cei din agenție au vrut transparență pentru copii, noi vom asigura și transparență pentru examinatori.

Așadar, stimați reprezentanți ai mass-media, o să primiți astăzi tot raportul cu toate încălcările care au fost depistate de către comisie. Și permiteți-mi să trec în revistă încălcările de bază în activitatea acestei agenții. Cu părere de rău, nu am avut această posibilitate ieri, în cadrul ședinței, în cadrul audierilorparlametare, de aceea că s-a încercat, pur și simplu, în cinci minute, închiderea acestui subiect fără nicio hotărâre. Am încercat să aduc la cunoștință membrilor comisiei mai multe fapte, dar am văzut că aceste tentative au fost blocate. În primul rând, stimați colegi, iată avem state de personal ale acestei agenții. Patruzeci și trei de persoane. În realitate, activează doar nouă persoane, cu un buget destinat pentru patruzeci și trei de persoane. Ieri, în cadurl comisiei, un deputat, o doamnă deputat, a spus că... „da care este problema, nouă persoane lucrează și nu au cu cine lucra.”. Vă informez că conducerea agenției de curiculă și evaluare nici nu a întreprins vreo acțiune în vederea ocupării funcțiilor vacante, nu a fost organizat niciun concurs pentru ocuparea locurilor vacante. De ce s-a făcut acest lucru? De ce nu au dorit să completeze statele de personal, aprobate de către Ministerul Educației? În opinia noastră, pentru aceea, ca, pe urmă, din banii din bugetul salariilor, să-și atribuie lor la aceste nouă persoane, să atribuie premii, adaosuri la salarii și așa mai departe.
Și mai departe, în informația pe care o să v-o prezint, o să vedeți dinamica creșterii slaariilor la toți angajații, nouă angajați ai acestei agenții, și salarii care au ajuns la zece, cinsprezece, douăzeci și treizeci de mii de lei. De ce? De aceea că ei au invocat... au invocat argumente că fac lucrul prin cumul, adică exercită atribuții pentru aceste... acele funcții vacante. Păi, stimați colegi, da de ce nu ați angajat specialiștii? Ca prin cumul să vă atribuiți slaariile la aceste funcții care sunt vacante? Totodată, ei și-au atribuit premii și adaosuri la salarii pentru activitate în zile libere, sâmbătă și duminică. Și iată în materialele pe care eu am să vi le transmit dumneavoastră, o să vedeți că domnul Topală, de exemplu, care este conducătorul acestei instituții, a primit adaosurila salariu pentru peste treizeci de zile de muncă, în zilele de sâmbătă și duminică. În realitate, conform registrului... registrului de evidență, prezență la serviciu, care este registrul, care este la intrarea în clădirea Guvernului și unde fiecare angajat se semnează că este la serviciu și semnează când pleacă de la serviciu, domnul Topală s-a prezentat în zile de sâmbătă și duminică doar de două ori și a avut și a treia oară, paisprezece minute. Adică două zile de sâmbătă și duminică, dar slaariu a primit pentru peste treizeci de zile. Și domnul Topală a ajuns să primească... un profesor... un salariu de peste douăzeci de mii de lei.
Considerăm că acei care vorbesc mult despre transparență și și-au bătut joc de copii, creându-le unele condiții de presiune psihologică, ar trebui și ei să fie un model, un exemplu demn de urmat pentru acești copii, dar atunci când ei ...
Încă o încălcare financiară, în afară că ei au atribuit lor slaarii cu mult mai mari decât prevăd...Și apropo, toate aceste adaosuri la salarii... adaosuri pentru muncă ...muncă...pentru cumul funcții, ei au atribuit ilegal, fără accesul și fără... fără acceptul și fără... fără avizul Ministrului. În cazul în care un funcționar din cadrul Ministerului Educației primește un premiu, un adaos la salariu, acest lucru trebuie confirmat prin ordinul Ministrului educației. Toate aceste adaosuri la salariu, cei din agenție au primit fără ... fără semnătura Ministrului Educației, fără un rdin al conducerii nemijlocite.

Mai departe, achizițiile publice. Încă un lucru foarte plăcut pentru cei din agenție, deoarece în toți acești ani, serviciile tehnice pentru Agenție, au fost prestate doar de un singur agent economic. Legea spune și procedurile și regulamentlee interne spun că atunci când o agenție publică... o instituție publică procură sau atrage unele servicii comerciale, trebuie organizat un concurs public. Cei din agenție nu au publicat informația despre concurs și nu au chemat toți agenții economici să presteze servicii ca, ulterior, în cadrul concursului, să câștige cel mai bun, cea mai bună calitate și cel mai accesibil preț. Un singur agent economic. La cel... care este SRL AproServiceX. Și acest SRL, de patru ani, avea contract cu această agenție pentru serviciile tehnice, scanarea testelor. Și anual primea, aici o să vedeți cifre, circa un milion cinci sute de mii de lei, pentru servicii de scanare, asta în condițiile în care Agenția a procurat utilajul tehnic pentru scanare, dar, totodată au menținut acest contract. Adică, au putut și ei scana cu utilajul procurat, dar au scanat tot la acest agent economic. Problema știți în ce constă? În ultimii trei/patru ani numărul copiilor ce susți BAC-ul sau ce sunt admiși la BAC a scăzut cu șase mii. Cu șase mii de elevi mai puțini și același contract. Dar ca să mențină aceeași sumă d eun milion și jumătate, ei, pur și simplu, anual majorau, creșteau prețul la serviciile lor. Ca acest agent economic să continue să primească această sumă. Adică cu șase mii de copii mai puțini, dar cheltuielile tehnice cresc. De ce? Un singur agent economic, fără de concurs și agentul economic care este favorizat deoarece tacit au acceptat toate majorările de preț, care nu corespund prețului de piață. În piață se putea de găsit un preț mai ieftin la scanarea acestor teste. Au cumpărat și unele scanere, ca să scaneze în cadrul agenției și totodată... și totuna, acest agent economic primea din bugetul agenției un milion jumătate pe an. Considerăm că este un lucru absolut ilegal. Considerăm că acest agent economic a fost proovat de către cei din agenție și considerăm că este un interesascuns aici și, la sigur, există factorul corupției. Copii tot mai puțin, dar cheltuielile tehnice - resc. Și nimeni nu încearcă să găsească un preț mai accesibil pe piață. Și iată oameii ăștia, care nici nu pot organiza normal o achiziție publică și care câștigă din scanarea testelor, oamenii aceștia spun că condițiile trebuie să fie transparente, trebuie de instalat camere de luat vederi în clasele în care copiii susțin examenele. Dar noi credem că aceste camere de luat vederi trebuie să fie instalate nemijlocit în birourile celor din această agenție.
Eu pot să vă comunic mai multe încălcări financiare, dar am să văpreint dumneavoastră câte un exemplar din acest raport, ca să îl vedeți, și domnul Hotineanu, nu am luat ... nu am luat acest raport dininternet, așa cum ați spus, l-am primit în calitatea mea de deputat în Parlament. Și dumneavoastră dacă ați dori, domnule Hotineanu, era să vă documentați. Dar în cinci minute, ați pus capacul discuției și audieerilor parlamentare.
Eu cred că mai departe, pe încălcările financiare... aici mai sunt, dar trec deja însăși la procedura de organizare a examenelor. Încă n lucru dulce și un venit suplimentar pentru cei din agenție și pentru persoanele apropiate de agenție, este elaborarea testelor. Asta, în general, e o (indescifrabil) bună, bună pentru dânșii. Deci, fiecare teste care se elaborează de către specialiști, se achită din bugetul agenției. Fiecare autor, autor de teste, primește ... este remunerat cu o mie cinci sute de lei pe lună, pe parcursul a trei luni. Adică, în mediu, se cheltuie de la patru mii cinci sute până la patru mii opt sute de lei, prevede bugetul instituției. În realitate,autorii testelor au fost salarizați pentru patru luni, în loc de trei. Ceea ce, iarăși, constituie o încălcare a regulamentului intern și disciplinei financiare. De aceea, dacă majorați cuiva salarii, fie asta și cu o mie cinci sute de lei pentru om, trebuie să aveți un ordin, un act care ar confirma această hotărâre. Fiecare test se achită autorii. În total, în 2017, iată este un capitol întreg: Elaborarea testelor de examen. Agenția ... agenșia a achitat autorilor pentru patru sute patruzeci și patru de testepentru sesiunea 2017. Patru sute patruzeci și patru de teste... și, pe urmă, a prezentat comisiei care a... care, aceste teste deja le atestă, doar o sută nouăzeci și șase de teste. Adică, s-a plătit pentru patru sute patruzeci și patru de teste, dar s-a prezentat în comisie doar o sută nouăzeci și șase. Patruzeci - teste de pretestatere, șaptezeci și patru - teste exersare și patruzeci și șapte de teste pentru sesiunea de bază și treizeci și două de teste - sesiunea suplimentară sau repetată. Cu toate acestea, prestatorii au fost enumerați pentru elaborarea a patru sute patruzeci și patru de teste. Ca să înțelegeți, este vorba iarăși de zeci și sute de mii de lei.

Culmea, știți în ce constă? Că funcționarea agenției așa cum v-am informat, primesc salarii pentru Republica Moldova destul de decente, plus adaosuri, premii, cumul, chestii, își majorează salariile din contul la cei care... di contul funcțiilor vacante, dar ei, în afară de faptul că primesc un salariu bun pentru Republica Moldova, unii din ei, sunt și autorii testelor și mai primesc bani, de aceea că elaborează teste. Și, pe urmă, primesc bani de aceea că ei tot sunt și comisia care verifică teste sau Comisia de examinare. Respectiv, primesc salariu, câștig din cheltuieli tehnice, trei, câștigă din elaborarea testelor, că sunt în comisia care elaborează teste și patru, primesc indemnizații și primesc sporuri pentru verificarea testelor. Considerăm că este un conflict de interese vădit. Dacă ei vor și ei se mândresc cu faptul că, precum că au adus examenele de BAC, au dus la normalitate, au introdus unele criterii foarte transparente și lare, întrebarea este, unde este această transparență și respect față de lege în această ageție și de ce ei permit conflict de interese? Un grup de persoane care sunt și autorii, și examinatorii, și așa mai departe. Și acei care sunt deja salarizați de către bugetul instituției, încă și mai fac bani din teste. Și de ce s-au plătit patru zute patruzeci și patru de teste, dar s-au prezentat comisiei o sută nouăzeci și lase? Nu pot spune, nu am văzut toate testele acestea, normal că nu pot să mă expun și nici nu pretind că am pregătire academică ca să verific calitatea acestor teste, însă, am dori, ca acest lucru, să fie examinat de comisia specială. Însă, vedem că după ce a muncit comisia specială în cadrul Ministerului Educației, cineva, în Parlament, nu dorește ca aceste lucruri să apară în public, unu la mână, și doi la mână, nu dorește ca acest lucru să fie dus la apăr. Suntem în luna noiembrie. Din ianuarie deja se începe pregătirea pentru sesiunea de BAC 2018 și până la urmă, vom rămâne cu această situație. Și până la urmă, vor suferi copiii. De ce? Și, deja ne-am apropiat de problema care este pentru mine cea mai importantă: Calitatea acestor teste.

Dacă să vedeți, cei care primesc bani pentru verificarea testelor, sunt unii campioni, care verifică, acolo este regulament, care prevede că pe oră primește examinatorul... examinează, verifică două lucrări și se remunerează cu douăzeci și cinci de lei pentru o oră de lucru. Unii examinatori au verificat sau, cel puțin, după acte... După acte, ei insistă sau ei consideră că au verificat câte patru sute de lucrări. Patru sute de lucrări, dacă să facem un calcul aritmetic, se primește că ei trebuiau să lucreze non-stop trei luni ca să ofere o verificare adecvată și legală, și regulamentară a acestor teste. În realitate, ei primeau bani pentru verificarea la sute de teste, care nu se știe când ei, fizic, în această... acea perioadă de timp, au dovedit să verifice. Considerăm că, unu la mână, elaborarea testelor s-a efectuat cu încălcări, de aceea că sunt mai multe teste care nu corespund curiculei școlare, de aceea că acele persoane care au fost autorii testelor, sunt unii, din mediul univeritar, dar programul liceal, curicula liceală și curicula universitară sunt lucruri absolut diferite. Respectiv, nu cei din mediul universitar trebuiau să elaboreze teste, doar de aceea că sunt prieteni cu Topală și cu cei din agenție. Iată acum, datorită că batem în toate clopotele, Ministerul a ajuns la ideea că trebuie audieri publice în raioane, cu implicarea profesorilor din școli, din licee, din gimnazii, din colegii, cu ideea de a aduce situația cu examenele la BAC la normalitate. Dar, toți anii aceștia, testele erau elaborate de colegii și prietenii din mediul universitar. Și de aceea și apare întrebarea când mediul universitar, Academia de Știință, au sărit în apărarea domnului Topală.

Apoi eu vă explic de ce Academia de Știință și mediul universitar au sărit în apărarea domnului Topală. De aceea că ei au fost autorii testelor și primeau din agenție sporuri foarte bune pentru elaborarea testelor. Dar problema este că acești domni, acești academicieni, acești profesori, profesori nu au dorit să facă cunoștință și cu curicula școlară, să vadă ce cunoștințe real le-au fost oferite acestor copii. Repede au făcut teste, au primit pentru asta, repede le-au verificat și dacă e să observați și să faceți analiza la rezultatele la BAC, oare noi, în Republica Moldova, suntem chiar așa de înapoieți și nu avem copii buni, ca să nu avem în Republica Moldova copiii cu media zece, măcar zece, cinsprezece, douăzeci de copii? Dacă noi nu avem asemenea performanță, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că copii nu sunt pregătiți și lor nu li se oferă studii calitative, cunoștințe calitative. Dar până la urmă, au răspuns doar copiii, și au pătimit doar copiii. Și dacă e să faceți analiza nereușitelor la BAC, știți ce lucru o să observați? Un lucru foarte interesant. Rezultatele bune sunt numai în licee perfomante, cu o bază tehnică materială solidă, cu salarii mai bune, cu adaosuri pentru profesori la salarii. Dar în raioanele țării, unde s-au închis școlile, acolo unde finanțarea instituțiilor liceale, școlare este mai slabă, și rezultatele sunt mai slabe și mai mulți copii pică anume în zona rurală. Înseamnă că cei din Minister, din agenție și toți responsabilii nu au aigurat un acces egal pentru toți copiii la studii calitative și iată ei se mândresc cu optșapte de procente susțin ... susțin bacalaureatul în licee. Păi, mă scuzați, dar nu toată republica trimite, nu toți părinții trimit copiii la studii în Eliade, în Asachi, în Prometeu și în liceele astea, care sunt de prestigiu și care sunt scumpe pentru copii și unde trebuie de plătit în fondul liceului, în fondul salariilor, în fondul... în fond la nu știu ce, î fond la materialele didactice. Materialele didactice - asta e în general un business aparte și un subiect aparte. Mai sunt și autorii materialelor didactice și impun copiii copiii să cumpere materiale didactice, ca pe urmă ei, care cumpără copii, vând copilului cărți, ei, după asta elaborează teste și ei, după asta, verifică teste. E o mafie întreagă. Mafie cu interese financiare. Și ei, după asta, au încă nu știu ce să spună? Că iată ei au asigurat un ... o procedură de examinare foarte calitativă. Și ei nu permit copiilor să copie.

Nu este problema în copiet și noi, Doamne ferește, nu sărim în apărarea celor copii care, mă rog, mai încearcă să copie sau nuștiu ce. Sau au făcut studii prost. Dar problema este, oferim noi copiilor cunoștințe? Oferim noi copiilor condiții de studii, ca pe urmă să cerem așa cum se cere astăzi? Republica Moldova, dragi colegi din Ministerul Educației, Republica Moldova asta nu este doar municipiul Chișinău. Republica Moldova, asta sunte peste treizeci de raioane, asta sunt sute de localități sătești, asta sunt sute de școli care nu au baza tehnică materială așa cum aveți voi în liceele astea pe care le conduceți în capitală. Și de aceea, cerem insistent ca condițiile de organizare a examenelor de BAC să fie aduse la realitate, la realitatea pe care noi o avem în țară, în Republica Moldova și noi considerăm că, pe lângă la acele concluzii care le-au făcut, ca urmare, comisia, comisia în cadrul Ministerului, raport, pe care eu sper să îl facem azi public, a spus că trebuie de sancționat disciplinar angajații acestei agenții, inclusiv și conducătorul.. Dar, comisia a propus elaborarea unor noi acte normative referitor la desfășurarea și organizarea examenelor. Considerăm că această concluzie poate și este bună, dar nu este întocmai concretă.

În concluziile care s-au făcut, trebuie neapărat de invitat și modificarea grilei de evaluare ca grilă de evaluare în baza căreia copii primesc note, să fie adusă la normalitate, la realitățile pe care le avem. Doi, trebuie nemijlocit în concluziile comisiei de indicat că testele trebuie aduse și raportate la curicula școlară. Fără aceste concluzii, noi nu o să aducem situația la normalitate. Și, mai sunt și alte propuneri pe care le expunem în scris.
Dar problema cea mai mare sunt nu doar încălcările financiare care sunt în cadrul acestei agenții, problema este că cineva cere de la copii, dar acela care cere de la copii, trebuie săceară de la sine și el o să fie singur persoana care urmărește buchia legii, regulamente, respectă legea, se mulțumește cu salariu care îl prevăd statele de personal și să nu încerce să câștige pentru o funcție vacantă. Să nu-și câștige și să nu fie cointeresat în elaborarea testelor, să nu intre în Comisia de examinare, dacă a elaborat teste. Și oare voi ați dat un exemplu bun copiilor și înțelegem atunci când am ridicat această problemă în Parlament că ei vor cumva să mușamalizeze, cumva problema s-o aducă la zero. Ei nu vor discuții publice. Și de aceea, noi nu am avut în Parlamentul Republicii Moldova, o asemenea dezbatere, o asemenea audiere. Cei care au fost ieri la ședința comisiei au văzut. Doar zece minute de discuții pe marginea acestei probleme. Așa că, cam asta am vrut să vă comunic. O să distribuim astăzi la toată presa aceste rapoarte și sper mult că o să-i facem publice ca toți oamenii, toată Republica Moldova să afle cu ce s-a ocupat acea agenție, care se ocupă cu organizarea BAC-ului și acei care pretind că sunt perfecți, sunt ,de fapt, niște oameni cu interese ascunse. Și, de aceea, nu rebuie să spunem că doar copiii noștri nu sunt perfecți, atunci când voi, cei care examinează copiii, nu sunteți perfecți. Cam asta am vrut să vă spun.

Jurnalist: Conform raportului este vorba despre irosirea banilor public. Ce urmează să faceți cu acest fapt, veți sesiza organele responsabile?

Vlad Bătrâncea: Cu aceste lucruri o să se ocupe CNA, Centrul Național Anticorupție care trebuie să investigheze, să examineze toate aceste încălcări depistate de comisie prin prisma fatcorului de coreupție, prn prisma intereselor, prin prisma conflictului de interese, prin prisma de ce nu s-a organizat concurs public pentru un agent economic care să presteze serviciile, de ce numărul copiilor se micșorează dar chetuielile tehnice cresc, de ce fără ordinul Ministrului educației așa cum prevede legea și regulamente interne din cadrul Guvernului de ce cineva și-a permis sporuri la saraii, de ce nu au organizat concursuri publice pentru ocuparea funcțiilor vacante, 43 de unități în statele lor de personal, astăzi sunt doar 9 persoane angajate. Respectiv cineva nu a dorit să angajeze mai departe specialiștii. Poate că dacă ar fi 43 așa cum sunt pe state poate noi am avea mai mare ordine și mai bună organizare în elaborarea testelor și în procedura de examinare. Și considerăm că CNA-ul și alte organe au de lucru aici, vom face tot rezultatul investigațiilor CNA-ului attunci cand vom primi răspuns ca și deputați în Parlament vom face publice că vrem ca toată țara Republica Moldova, toți cetățenii, și părinții copiii cărora au fost batjocoriți, toți să afle că ceea ce au comis funcționarii agenției este ilegal, este o încălcare a legii, este corupție, sunt interese ascunse.

Și ultimul lucru care am vrut să vă spun, pentru mine personal nu există acolo în această situație persoane concrete. cineva spune că iată noi, nuștiu ce, cineva a încercat să facă showuri la Comisia permanentă în Parlament că iată noi încercăm să presăm pe cineva. Pe mine nu mă interesează cum îi spune domnului care conduce această agenție. Pe mine mă interesează ca această agenție să respecte legea, ca această agenție să asigure condiții adecvate pentru copiii care susțin bacul. Asta e unicul interes al nostru. Unic interesul nostru. Că deja s-a pornit politizarea. A sărit în apărarea lui Topală Ghilețchi, PLDM și toți restul și încă și PL ieri am observat. Dar ce săriți în apărare? De aceea că este această Agenție au fost delegeați la conducere exponenții partidului politic sau ce? Nu mă interesează absolut politica, n-aș ieși la această conferință de presă dacă aș vedea că într-adevăr sunt audieri în Parlament, cum am dorit mult ca pe marginea acestei probleme să se expună Parlamentul, cel puțin Comisia permanentă. Dar am văzut că ieri, după ce 4 luni am așteptat aceste audieri în Comisia permanentă, după 4 luni n-am aprobat nicio hotărîre a Comisiei. De aceea sperăm mult că măcar cei din CNA, din alte organe de drept să facă mai multă lumină și să califice acțiunile celor din agenție prin prisma legilsației în vigoare.

Jurnalist: [indescifrabil].

Vlad Bătrâncea: [indescifrabil]. Eu vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună și poftim, vă dau materialele.