Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Bună ziua. Noi avem o sesizare la Curtea Constituțională și împreună cu colegii mei, vom încerca să explicăm cadrul general al acestei sesizări, pe care au semnat-o deputații PL, către Curtea Constituțională.
Suntem în 2018-an electoral și, din păcate, guvernarea binomului Plahotniuc-Dodon, folosește bugetul de stat și banii publici, pentru a-și satisface anumite aranajamente de natură politică și electorală.

Primul, cel mai vizibil caz în acest sens, îl considerăm așa numitul proiect: "Drumuri bune pentru Moldova", cînd PD-ul, vrea să construiască 1200 de km de drum, pentru 160000000 de lei. Istoria demonstrează că cele mai proaste drumuri, sunt cele construite în an electoral și, aceasta ne duce la gîndul că acești bani vor fi tocați aiurea, de către guvernare și nu am văzut, din păcate, atîta deschidere și aplecare celor de la PD pentru drumurile naționale, sau pentru drumurile locale, atunci cînd acest domeniu era în custodia PL. Din contra, această acțiune a PD și a prietenilor lor de la socialiști, ne întărește în ideea că ceea ce s-a întîmplat PL și, în mod special colegului nostru Chirinciuc, are o legătură directă cu acest proiect al PD, care demult jinduiește mașina de făcut asfalt a Republicii Moldova.
Speța pe care o să v-o prezentăm astăzi nu cedează cu nimic epizodului anterior, pe care vi l-am expus și este o încercare trivială a guvernării de a folosi netransparent sume colosale de bani publici.

Legea achizițiilor publice locale, este vorba despre Legea achizițiilor publice-stabilește foarte clar că toți banii publici sunt cheltuiți transparent prin proceduri de achiziții publice. La art.4, sunt date cîteva excepții, pe care o să le explice domnul Boțan mai tîrziu, dar țin de un cadru foarte general.
Iată că cei de la guvernare, printr-o metodă foarte smecheră, au inserat în textul acestei legi, o excepție, care va permite "tocarea" a sume importante de bani. Și anume la sfîrșitul anului, a apărut în Legea cu privire la achiziții publice, în tumultul de adoptare a multor legi în luna decembrie, următoarea excepție la art.4, alineat litera "H" cu indicele 1.
Deci, ei spun că: " Sunt exceptate de la achiziții publice contractele încheiate de către agenția servicii publice, ce au ca obiect procurarea, contractarea bunurilor, serviciilor, sau lucrărilor în vederea creării centrelor multifuncționale. Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor respective se aprobă de către fondator ".
Explicat mai clar, asta înseamnă, în felul următor: toate centrele multifuncționale, cîte vor fi costruite/reconstruite, dotate în acest an, toate lucrările și toate echipamentele-mobilier și alte necesități, vor fi realizate din banii publicii, desigur, dar fără licitații publice. Conducătorii acestei instituții, vor decide la bunul lor plac, cui atribuie aceste contracte.
Dar haideți să vă explic cum a apărut acest amendament și, cu siguranță o să vă fie mult mai clar că există o latură ascunsă și netransparentă a procesului legislativ, care a "născut" acest lucru.
În decembrie 2016, fiți atenți, apare în cancelaria Parlamentului, o Lege cu numărul 505, care ținea de modificarea mai multor legi și o să enumăr aceste legi:
1. Legea cu privire la drumuri,
2. Legea privind reglementarea autorizării activității de întreprinzător,
3. Legea privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcții,
4. Codul fiscal și contravențional.
Fiți atenți, nu și legea achizițiilor publice. Acest pachet de legi, ținea de modificarea strategiei de transport și logistică pentru 2013-2022. Acest proiect de lege a primit avizul anticorupție, avizat pozitiv, iar în luna a 3-a a lui 2017 a primit votul pentru lectura întîi. Legea a stat în Parlament timp de alte 8 luni, iar în decembrie, deputații au purces pentru adoptarea acestei legi în lectura a doua.

Subit, din pod, din neant apare amendamentul SS nr.2/11, vreau să precizez că SS nu este un acronim de la poliția secretă a lui Hitler, ci este un acronim de la numele unui deputat PD, respectiv, acest amendament conținea modificarea legii achizițiilor publice, care nu avea nici în clin nici în mînecă cu legile care erau supuse dezbateriii în lectura a doua. Respectiv, era încălcat și principiul și bucătăria internă a Parlamentului, care spune că: "Amendamentele pentru lectura a doua, sunt realizate nu mai tîrziu de 1 lună de la adoptarea legii în lectura întîi", or, spuneam anterior, acest lucru se realiza la o distanță de 8 luni de la adoptarea în prima lectură.

Din punctul nostru de vedere, și avem certitudinea și claritate în acest sens, sunt încălcate prin această excepție convenabilă PD, mai multe legi și, respectiv angajamente internaționale ale Republicii Moldova.

În anul 2016, Republica Moldova a semnat acordul privind achizițiile publice, întocmit la Marrakech în 1994, cu toate protocoalele de rigoare, care obliga și obligă în continuare Republica Moldova să stabilească o listă exhaustivă a excepțiilor de la achizițiile publice, or, cu siguranță această excepție pe care a făcut-o PD nu se încadrează în această listă.
Din punctul nostru de vedere, au fost încălcate articolul 8, din Constituție, care spune că Republica Moldova trebuie să respecte angajamentele internaționale or, nu a respectat acest angajament internațional și a semănat din nou suspiciuni legate de cheltuirea banilor publici, care oricum există în Republica Moldova. A fost încălcat art.9, alineat 3 din Constituție, care ne vorbește despre concurența loială și nu în ultimul rînd art.126, alineatul 1, din Legea supremă, care ne vorbește de proprietatea privată, proprietatea publică care trebuie să fie antrenate într-o concurență liberă. Exprimat în termeni mai simpli, o să vă spun în felul următor:

Acești directori, conducători ai agenției de achiziții de servicii publice, vor realiza în acest an toate achizițiile și vor împărți contractele: 1 la Strășeni la un cumetru, la Ungheni la alt cumetru, fără ca nimeni să cunoască sumele, fără să cunoască care a fost baremul de apreciere a lucrărilor, a serviciilor, a tuturor acestor proceduri pentru care sunt cheltuiți banii publici. Și, din păcate vedem că guvernanții noștri nu au catadicsit să aplice această excepție, care vă spuneam, oricum este neconstituțională. De exemplu, pentru raparația de școli, pentru reparația grădinițelor, pentru reparația secțiilor de chirurgie pediatrică, dar au făcut acolo unde au ei nevoie ca să fie cheltuiți netransparent, mai multe sume importante de bani.

O să-i dau cuvîntul în continuare, pentru chestiuni de natură internă a Comisiei Economiei Buget și Finanțe, din care face parte, doamnei deputat Alina Zotea, după care domnul deputat Boțan, o să continue expunerea argumentelor noastre.
Doamna Zotea, vă rog!

Alina Zotea: Mulțumesc domnule Munteanu! Așadar, modificările făcute de actuala guvernare la legea achizițiilor publice, prin acel amendament ascuns, inclus într-un proiect de lege care nu are nici o legătură cu acest amendament, demonstrează încă o dată, că la mijloc au stat unele interese ascunse și vine să legalizeze un mecanism absolut camuflat.

De asemenea, cunoașteți că pînă în prezent nu există absolut nici o informație, la cît se vor ridica costurile celor 35 de centre multifuncționale care vor fi construite, dar, cunoaștem că centrul de la Strășeni a costat 4 milioane de lei. Deci, mare atenție, acest centru a costat 4 milioane de lei, fără achiziționarea clădirii, ceea ce ar însemna că centrele multifuncționale care vor fi construite ulterior, vor costa mult mai mult decît a costat acest centru de la Strășeni.

Deci, făceți un calcul și imaginați-vă cîți bani vor fi cheltuiți netransparent, ocolind legea achizițiilor publice. De asemenea, ca membru al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, am sesizat că pe site-ul Parlamentului nu a fost plasat raportul suplimentar al CNA-ului, care spune foarte clar, și o să dau citirii: "Există suspiciuni că proiectul vine să legalizeze un mecanism camuflat de eludare a achizițiilor de bunuri și servicii, lucrări, sub pretextul creării subdiviziunilor agenții a serviciilor publice, centre multifuncționale, exceptînd procedura de achiziție publică, ceea ce va periclita utilizarea eficientă a banilor publici. Publicitatea și transparența procedurii de achiziție precum și tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu între agenții economici".

Deci, acest raport suplimentar al CNA, nu este plasat, cu părere de rău, pe site-ul Parlamentului, în schimb l-am găsit pe site-ul oficial al CNA-ului. Deci, vedem că din start s-a ascuns, ca lumea să nu cunoască de acest raport și acest amendament care a fost inclus pe furiș.

Deci, vreau să-i întreb astăzi pe acei deputați, care au votat și au susținut acest amendament, de ce o grădiniță, o școală, un spital, atunci cînd vor să renoveze cantina instituției care costă 10 sau poate sute de mii de lei, sunt obligați să organizeze licitații conform legii achizițiilor publice, iar crearea de către Agenția servicii publici a 35 de centre multifuncționale, care costă zeci sau sute de milioane, a fost exclusă din această lege a achizițiilor publice.

De asemenea, vreau să întreb, pînă unde va merge guvernarea de astăzi și care va fi următoarea instituție de stat care va fi exclusă din legea achizițiilor publice?
Poate Ministerul Transporturilor, care noi cunoaștem că are un buget de cca 2,4 miliarde de lei și care are de construit cîte un drum în fiecare sat, cunoașteți proiectul.
Cred că pentru toți este clar, pentru ce s-a făcut acest amendament ascuns și sper ca Curtea Constituțională va fi de partea cetățenilor, cei care achită impozite la stat, iar statul trebuie să cheltuie acești bani, transparent, legal și doar în interesul cetățenilor.
Mulțumesc.

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Eu vreau să vă zic mai mult, noi nu vrem să ambalăm. Este foarte clar că va fi loc de foarte multe interpretări, cît de sinceri nu ar fi conducătorii de la această agenție de servicii publice, oricum vor trebui să aleagă dintre contractori dintre cumetrii lor, pe care îi au ei acolo și dintre finanțatorii PD. Cu siguranță, acesta este un instrument pe cîteva sute de milioane de lei, ca să-ți fidelizezi anumiți oameni în campania electorală și acolo, jos, pe sub masă nu o să-i vedem, pentru că dacă era achiziție publică, cel puțin te uitai: contractul ăasta a fost la un finanțator PD, ăsta la un finanțator PSRM...

Alina Zotea: Cum a fost la Strășeni.

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Cum a fost la Strășeni. Spuneam pe axa Plahotniuc-Dodon: unul mie, unul ție, unul mie, unul ție, dar acum nimeni nu va cunoaște nimic din acest lucru și abia vom putea să descoperim, generațiile următoare.
Dau cuvîntul domnului Boțan, după care o să vă răspundem la întrebările dumneavoastră.

Roman Boțan, deputat: Mulțumesc, domnule Munteanu. Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass-media, într-adevăr legea privind achizițiile publice, în art.4, stabilește mai multe excepții, pentru anumite tipuri de contracte, printre care:
1. Contracte de imprimare a bancnotelor și de batere e monedelor metalice, precum și de transportare a acestora,
2. Contracte de achiziții publice, declarate secrete conform legislației, dacă executarea acestora necesită măsuri speciale de siguranță, stabilite de legislație,
3. Contracte de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor ce țin de producerea sau comerțul cu arme, muniții și sisteme de armament, și alte excepții.
Este absolut ilogică, introducerea unei excepții, care privește încălcarea gravă a principiului transparenței, în ce privește cheltuirea banului public. Este evident, că în temei argumentelor expuse de colegii mei, completarea efectuată în baza amendamentului SS nr.2/11, este în totală disonanță cu prevederile constituționale, afectînd grav principiul transparenței cheltuielilor publice.

Deputații fracțiunii PL, au semnat o sesizare către Curtea Constituțională, pe care o vom depune astăzi.
În contextul argumentelor menționate și în temeiul normelor invocate de colegii mei, anterior, ținînd cont de circumstanțele de fapt și de drept expuse:
"Solicităm respectuos, înaltei curți de jurisdicție constituțională, primirea spre examinare și declararea admnisibilității prezentei sesizări, suspendarea, pînă la soluționarea în fond a cauzei, a acțiunii dispozițiilor art.2 a Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.231 din 2017, exercitarea controlului constituționalității și declararea neconstituțională a dispozițiilor legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.231 din 2017 și anume a art.2, potrivit căruia art.4 alineatul 1 din Legea privind achizițiile publice, nr.131 din 2015, a fost completat cu litera H prin următorul conținut: "Excepțiile urmînd să fie aplicate contractelor încheiate de Agenția servicii publice, care au ca obiect procurarea bunurilor, serviciilor, sau lucrărilor, în vederea creării centrelor multifuncționale. Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor respective, se va aproba de către fondatorul agenției".
Este evidentă încălcarea Constituției, principiilor, care au fost menționate de colegii mei, de aceea, deputații fracțiunii PL au semnat această sesizare și vom face tot posibilul ca cetățenii să cunoască cum sunt cheltuiți banii din buget.
Vă mulțumim.

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Vă mulțumesc foarte mult. Întrebări, vă rog, doar la subiectul despre care discutăm astăzi. Pe alte teme o să discutăm cu alte ocazii. Vă rog frumos!

Jurnalist: O concretizare: cînd a fost votat aceste amendament și dacă cunoașteți cîți deputați au votat?

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Haideți să vedem. În decembrie 2017 au votat, dar deja trebuie să vedem bucătăria internă a Parlamentului. Majoritatea, evident că guvernarea și-a asumat acest lucru. Curtea Constituțională a statuat de mai multe ori că nu se include în bucătăria internă a Parlamentului, o lege votată și asumată de guvernare, chiar cu încălcarea anumitor proceduri, este considerată constituțională. Noi cunoaștem acest lucru, nu stăruim asupra subiectelor de natură internă ale Parlamentului ci pe rațiuni de natură constituțională, argumentele vi le-am adus mai sus.

Jurnalist: Eu totuși o să vă rog să răspundeți și la alte întrebări.

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Noi, din respect foarte mult pentru dumneavoastră, vam dat cadrul general al acestei conferințe și vă rog frumos să respectați subiectul pe care îl avem noi.

Jurnalist: Îl respectăm, dar mai avem și alte întrebări.

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Cu alte ocazii și în alt cadru noi o să vă răspundem și la alte întrebări. Dacă nu sunt alte întrebări legate de acest subiect și dacă am fost suficient de excpliciți, noi vă mulțumim foarte mult și vă dorim spor la muncă!

Roman Boțan: Aceasta este sesizarea.

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Sesizarea domnul Boțan o să v-o prezinte, ca s-o puteți filma. Spor la muncă dumneavoastră!

Alina Zotea: La revedere!